Kap- en snoeiwerkzaamheden Drie Merenweg (N205)

02 februari 2018

De provincie Noord-Holland gaat op maandag 5 februari verder met het weghalen van beplanting aan de Drie Merenweg tussen de kruising met de N201 en de kruising met de N232 en de A205.

De N205 loopt parallel aan de natuurlijke oevers van de IJtocht. Van oorsprong horen deze oevers midden in het open landschap te liggen. Door de beplanting weg te halen wordt er weer een open landschap gecreëerd. 

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden plaats tussen 9.00 en 15.00 uur en duren ongeveer 10 dagen. Tijdens de werkzaamheden is telkens 1 rijbaan afgezet. Het verkeer wordt omgeleid naar de juiste rijbaan. 

Meer informatie

Voor vragen of meldingen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantoortijden contact op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via 0800 - 020 06 00 (gratis).