(Nacht)afsluiting Buitenroede/Vredemakersweg (Berkhout/De Goorn)

08 februari 2018

Als onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg werkt Heijmans in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de aanleg van de rotonde Vredemakersweg in Berkhout/De Goorn.

Van donderdag 22 tot en met vrijdag 23 februari en van woensdag 28 maart tot en met vrijdag 30 maart 2018 vinden er (nacht)werkzaamheden plaats, waarbij het verkeer wordt omgeleid.

Vredemakersweg

Bij de rotonde Vredemakersweg in Berkout/De Goorn verwijdert de aannemer tijdelijke duikers (betonnen watergangen). De Buitenroede en Vredemakersweg worden ter hoogte van de rotonde Vredemakersweg geasfalteerd en aangesloten op de rotonde. Tijdens deze nachtwerkzaamheden zijn ze afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden gaan gepaard met geluids- en (vooral) trillingshinder.

Verkeers- en geluidshinder

  • In de nacht van donderdag 22 februari op vrijdag 23 februari 2018 tussen 19.00 en 6.00 uur is de Buitenroede ter hoogte van de rotonde Vredemakersweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.
  • Van woensdag 28 maart tot en met vrijdag 30 maart 2018 tussen 19.00 en 6.00 uur zijn de Buitenroede en Vredemakersweg ter hoogte van de rotonde Vredemakersweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer wordt omgeleid. Overdag wordt het autoverkeer met een om-en-om-regeling langs de werkzaamheden geleid.

De afsluitingen zijn noodzakelijk om het werk goed te kunnen uitvoeren en om te zorgen voor de veiligheid van zowel de weggebruiker als  de wegwerkers. Fietsers en voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid. De werkzaamheden zijn zichtbaar en kunnen voor geluidsoverlast zorgen.

Omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer: 22 februari tot en met 23 februari 2018

Omleidingsroute

  • Verkeer vanuit Avenhorn naar de N507 wordt omgeleid via De Goorn en Westeinde
  • Verkeer vanaf Vredemaker-West naar Vredemaker-Oost/N507 wordt omgeleid via Rietsikkel, de Goorn, Westeinde en T. van Berkhoutweg

Omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer: 28 tot en met 30 maart 2018

omleiding N23 28 mrt

  • Verkeer vanuit Avenhorn naar de N507 wordt omgeleid via De Goorn en Westeinde
  • Verkeer vanaf Vredemaker-West naar Vredemaker-Oost/N507 wordt omgeleid via Rietsikkel, de Goorn, Westeinde en T. van Berkhoutweg
  • Verkeer vanaf Lijsbeth Tijsweg naar de N507 wordt omgeleid via de T. van Berkhoutweg en Westeinde.

Toekomstige situatie

Bij de kruising van de Vredemakersweg met de toekomstige N194 (de huidige N507) bouwt Heijmans een rotonde met twee rijstroken. Hierdoor stroomt het verkeer straks beter door. Daarnaast komt hier ook een fietstunnel, om fietsers veiliger over te laten steken.

Vredemakersweg