Omgevingsvisie NH2050: de regio aan zet

(09 februari 2018)

Provinciale Staten van Noord-Holland roepen raadsleden en waterschapbestuurders in Noord-Holland op om komende maanden mee te denken over de Omgevingsvisie NH2050.

Op 18 december hebben Provinciale Staten (PS) de ‘Koers NH2050; Balans tussen economische groei en leefbaarheid’ vastgesteld. Hierin staan de hoofdambities en -doelen voor de Omgevingsvisie NH2050 beschreven. Ook werd een motie van VVD, D66, PvdA, CDA en PvdA  aangenomen om de regio te betrekken voordat de visie definitief wordt vastgesteld.  

Nu is de regio aan zet, aldus Statenlid Paul Selttenhaar (VVD) tijdens de opening van het werkcongres ‘Omgevingsvisie NH2050: van koers naar visie’ op donderdag 8 februari. Hier gingen raadsleden, Statenleden, bestuurders, waterschappen, marktpartijen, kennisinstellingen en belangenorganisaties in de Philharmonie in Haarlem met elkaar in debat en bouwden in werksessies mee aan de Omgevingsvisie NH2050. Slettenhaar riep namens Provinciale Staten raadsleden en waterschapbestuurders op om mee te denken over de omgevingsvisie: ‘De provincie kan de provinciale omgevingsvisie niet alleen kan bepalen, maar wil dat doen in samenwerking met betrokkenen, bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers in onze provincie.’

Eind 2018 stellen Provinciale Staten de definitieve omgevingsvisie vast.