Oplossing voor vrijkomende grond bij werkzaamheden Schiphol-Oost

14 februari 2018

Voor de licht verontreinigde grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan bij Schiphol-Oost is een bestemming gevonden. De grond wordt verwerkt op het Schiphol Logistics Park-zuid terrein. Door deze oplossing kan de provincie Noord-Holland de werkzaamheden voor de aanleg van het project HOV Schiphol-Oost binnenkort hervatten.

In 2017 kwam het werk aan de nieuwe busbaan langs Schiphol-Oost stil te liggen vanwege een onvoorziene PFOS/PFOA verontreiniging in de bodem. In het werkgebied van HOV Schiphol-Oost zijn de stoffen PFOS en PFOA aangetroffen in de bodem. Deze stoffen zijn sinds de jaren 60 wereldwijd op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld in blusschuim en brandvertragers. De aangetroffen concentraties zijn laag en leveren geen gevaar op voor de omgeving.

Voor het hergebruik van met PFOS/PFOS verontreinigde grond zijn richtlijnen vastgesteld. Op basis van deze richtlijnen is een locatie gevonden voor de ruim 50.000 m3 deels licht verontreinigde grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan. De grond wordt afgevoerd naar het Schiphol Logistics Park-zuid terrein (SLP). Uit bodemonderzoek is gebleken dat een deel van dit terrein ook verontreinigd is met PFOS. De concentraties zijn hier hoger dan in de grond die vrijkomt bij HOV Schiphol-Oost. De grond uit het HOV Schiphol-Oost project wordt op het SLP-terrein aangebracht als bodemverbeterende leeflaag. Het SLP-zuid-terrein wordt de komende jaren ontwikkeld als bedrijventerrein.

Nieuwe planning

De vrijgekomen grond van het HOV Schiphol-Oost kan dus verplaatst worden naar het SLP-terrein. Na de inrichting van het SLP-terrein kan de aannemer beginnen met het afvoeren van de grond. Omdat de vertraging van de werkzaamheden van HOV Schiphol-Oost ook invloed heeft op andere projecten in de regio, is afstemming met de planning van deze projecten opnieuw noodzakelijk. Zo wordt voorkomen dat er op te veel plekken tegelijk verkeershinder ontstaat. Met de aannemer wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe planning. De provincie hoopt hier op korte termijn meer duidelijkheid over te hebben.

Artist impression van de HOV fly over
Artist impression van de HOV fly-over