Rode paprika’s in glastuingebied Heerhugowaard voortaan groen geteeld

15 februari 2018

Paprika’s telen met groene warmte. Vanaf eind 2018 is dit werkelijkheid voor Paprikakwekerij NH Paprika in Heerhugowaard. Het glastuinbedrijf wordt eind 2018 aangesloten op het HVC-warmtenet (huisvuilcentrale Alkmaar) waarmee het gasverbruik wordt geminimaliseerd. Beide partijen hebben daarvoor gisteren een overeenkomst getekend.

Gedeputeerde landbouw Jaap Bond vindt de overeenkomst een goede ontwikkeling. “Dit is een mooie en belangrijke stap op weg naar een duurzame glastuinbouw.”

Kassengebied

Klaar voor de toekomst

Marcel Numan (NH Paprika): “Het is voor mijn bedrijf belangrijk gebruik te maken van duurzame warmte en te kunnen telen tegen een redelijke kostprijs. Met de aansluiting op het warmtenet is mijn bedrijf klaar voor de toekomst”. Arjan ten Elshof, directeur van HVC is blij met de aansluiting. “Het levert een forse verduurzaming op, die jaarlijks gelijk staat aan de plaatsing van 60.000 zonnepanelen op het dak.”

Heel Heerhugowaard

Op basis van de getekende overeenkomst investeert HVC in het doortrekken van het bestaande warmtenet naar glastuinbouwgebied Alton. Daarmee kunnen de glastuinbouwbedrijven in Heerhugowaard straks met duurzame warmte hun kassen verwarmen. Dit is een belangrijke stap in het waarmaken van de ambitie van de ondernemers om in 2030 voor de teelt van gewassen geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen.

“De geleverde groene warmte via het warmtenet levert een verduurzaming op voor de gehele gemeente Heerhugowaard. Naast de glastuinbouw kunnen ook woningen, kantoren, bedrijfspanden en andere voorzieningen de komende jaren op het warmtenet worden aangesloten”, aldus wethouder Monique Stam van Heerhugowaard.

Enorme boost voor het gebied

Het Altongebied is de oudste van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord. Sinds 2013 werkt Ontwikkelingsbedrijf NHN als onafhankelijke gebiedscoördinator samen met de ondernemers, provincie Noord-Holland, gemeente Heerhugowaard en Koggenland, Rabobank, HVC, Stivas, RVO en LTO aan het toekomstbestendig maken van het gebied.