Toenemende bedrijvigheid, minder leegstand

21 februari 2018

De provincie Noord-Holland heeft gegevens over aanbod en kwaliteit van bedrijventerreinen en kantoorlocaties tot en met 2016 verzameld en gepubliceerd in de Monitor Werklocaties Noord-Holland. De Monitor wordt door de Noord-Hollandse gemeenten gebruikt bij regionale afstemming over aanbod, ontwikkeling en transformatie van werklocaties.

De werkgelegenheid in Noord-Holland nam in 2016 toe met 30.000 banen (+1,8%), tot een totaal van 1.488.000 banen. De kantorenleegstand is op 1 januari 2017 in Noord-Holland gedaald tot 15,7%. Er is netto 31 hectare aan kavels op bedrijventerreinen uitgegeven, en 9 hectare op zeehaventerreinen. De complete Monitor Werklocaties Noord-Holland staat elders op deze website.

Regionale afstemming

Voldoende bedrijventerreinen met duurzame en toekomstbestendige faciliteiten maken Noord-Holland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor ondernemers. Om leegstand op bedrijventerreinen en in kantoorgebouwen terug te dringen stemmen gemeenten de behoefte aan werkplekken regionaal af. Daarbij worden onder andere afspraken gemaakt over wanneer geplande bedrijventerreinen daadwerkelijk ontwikkeld worden. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om geplande bedrijventerreinen of leegstaande kantoorgebouwen een ander doel te geven, bijvoorbeeld woningen.

Plabeka-monitor

In de regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland wordt die afstemming vastgelegd in convenanten. In de Metropoolregio Amsterdam gebeurt die afstemming binnen het Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka). Ook Plabeka heeft haar jaarlijkse monitor gepubliceerd op de website van de Metropoolregio Amsterdam.

Toenemende bedrijvigheid, minder leegstand