Eerste provincie-ambtenaar legt ambtseed in gebarentaal af

31 januari 2018

Bij de provincie Noord-Holland heeft voor het eerst een provincie-ambtenaar de ambtseed afgelegd in gebarentaal. Commissaris van de Koning Johan Remkes nam de eed af op een bijeenkomst van nieuwe medewerkers van de provincie.

Het gebeurt vaker dat dove mensen de ambtseed of belofte afleggen, maar volgens de wet kan dit alleen in de Nederlandse of Friese taal. Doven spreken dan de eed of belofte uit, waarbij het niet uitmaakt of zij verstaanbaar zijn.
In 2016 is in de Tweede Kamer een initiatief-wetsvoorstel ingediend om in navolging van andere landen ook in Nederland de gebarentaal juridisch te erkennen. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de dove, nieuw in dienst getreden medewerker, bij de provincie Noord-Holland gevraagd om de ambtseed in de gebarentaal af te mogen leggen. Het provinciaal bestuur heeft bij uitzondering met haar verzoek ingestemd.
 
Frouke van Winsum (34 jaar): ‘Ik vind het geweldig dat de provincie Noord-Holland mij de mogelijkheid heeft geboden de ambtseed in mijn moedertaal, de Nederlandse Gebarentaal (NGT), af te leggen. Voor mij maakt het communiceren in gebarentaal via een tolk NGT met sprekende mensen een stuk gemakkelijker. Voor doven en slechthorenden is dit een aanmoediging, omdat slechts in een enkel geval eerder de ambtseed bij een overheid in gebarentaal is afgelegd.’

Frouke