N243 verkeersbesluiten en verslag informatiebijeenkomsten online

Het verslag van de informatiebijeenkomsten over de herinrichting van de N243 Alkmaar – Avenhorn van dinsdag 12 en woensdag 13 december 2017 is beschikbaar op de webpagina.

Naast het verslag staan hier ook de uitgewerkte schetsontwerpen en het groenplan (landschapsplan) zoals gepresenteerd op de bijeenkomsten.

Afsluiting Zuidje

Verkeersbesluiten

Op maandag 15 januari zijn de verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant.

In de publicaties tot afsluiting Zuidje voor motorverkeer en het verwijderen van zestal bushaltes worden de aanleiding, motivering, belangenafweging, noodzaak en doelstelling van de besluiten toegelicht.

Als u belanghebbende bent kunt u tot uiterlijk maandag 26 februari 2018 schriftelijk bezwaar aantekenen tegen deze besluiten. Voor meer informatie, zie ook de publicaties van de verkeersbesluiten.