Afsluiting Sevendeelweg en Westeinde (Berkhout)

(26 juli 2018)

Voor wegwerkzaamheden is de Sevendeelweg bij Berkhout vanaf 27 augustus afgesloten voor al het verkeer. Op maandag 3 september wordt ook het Westeinde afgesloten tussen de rotonde en de Sevendeelweg.

Beide afsluitingen duren tot en met maandag 10 september 2018. Bouwbedrijf Heijmans voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Noord-Holland, als onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg. De werkzaamheden kunnen verkeers- en geluidshinder veroorzaken.

Rotonde en fietstunnel 

Wat gaat er gebeuren?

De definitieve aansluiting tussen de rotonde en het Westeinde en de aansluiting naar de fietstunnel wordt afgebouwd. Daarnaast wordt de Sevendeelweg volledig geasfalteerd. Naast deze werkzaamheden voert ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tijdens de afsluiting werkzaamheden uit aan de Sevendeelweg, zodat er later niet nogmaals verkeershinder is.

Wanneer zijn de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn vanaf maandag 27 augustus 06.00 uur tot en met maandag 10 september 2018 06.00 uur. 

Wat merkt u ervan?

Op maandag 27 augustus 2018 om 06.00 uur wordt de Sevendeelweg afgesloten. Deze is momenteel al gesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar wordt nu twee weken afgesloten voor al het verkeer. (Brom)fietsers worden omgeleid. 

Afgesloten werkvak Sevendeelweg

Op maandag 3 september 2018 om 06.00 uur wordt ook het Westeinde afgesloten tussen de rotonde en de Sevendeelweg. 

Afgesloten werkvak Westeinde

Beide afsluitingen duren tot en met maandag 10 september 2018 06.00 uur. De noordkant van Westeinde en de Sevendeelweg zijn afgesloten voor al het verkeer. Dit betekent een flinke omleiding voor (brom)fietsers. Ook voor voetgangers is de weg afgesloten. De Sevendeelweg is afgesloten vanaf het Westeinde tot aan de aansluiting met de parallelweg naar Spierdijk. Het Westeinde is afgesloten vanaf de rotonde tot na de aansluiting met de Sevendeelweg. De werkzaamheden gaan gepaard met geluids- en trillingshinder. 

Omleidingsroutes

Voor gemotoriseerd verkeer:

  • Verkeer op de N507 wordt ter hoogte van het Westeinde omgeleid via de N507 en Zuid-Spierdijkerweg naar De Goorn.
  • Verkeer op de N507 en het verkeer vanuit Westeinde-Oost wordt ter hoogte van het Westeinde omgeleid via de N507 en Vredemakersweg naar De Goorn.
  • Verkeer vanuit De Goorn en de N507 in noordelijke richting, met bestemming Berkhout, wordt omgeleid via de N507, Spierdijkerweg en Bobeldijk naar de Slagterslaan (blauwe route op kaart).
  • Verkeer op de N507 in zuidelijke richting, met bestemming Berkhout, wordt omgeleid via de N507, Vredemakersweg en Teding van Berkhoutweg (oranje route op kaart). 

Omleidingsroute gemotoriseerd verkeer

Voor (brom)fietsers:

  • (Brom)fietsverkeer op het fietspad langs de N507 in de richting van Obdam en Spierdijk wordt omgeleid via de Vlakdissel, Breeuwhamer en Rietsikkel en Zuid-Spierdijkerweg. 
  • (Brom)fietsverkeer van De Goorn in de richting van Berkhout wordt omgeleid via de Zuid-Spierdijkerweg, de parallelweg langs de N507, de Sevendeelweg (noordelijke deel dat open is), Bobeldijk en Slagterslaan.
  • (Brom)fietsverkeer in Berkhout in de richting van Avenhorn wordt omgeleid via de Teding van Berkhoutweg en Vredemakersweg.

Omleiding (brom)fietsers

Toekomstige verkeerssituatie

Na de werkzaamheden is de Sevendeelweg een parallelweg. Het landbouwverkeer tussen Berkhout en Avenhorn maakt dan gebruik van deze weg en mag niet meer over de toekomstige N194 (huidige N507) rijden. Het (brom)fietsverkeer op het Westeinde steekt de toekomstige N194 niet langer over, maar maakt gebruik van de nieuwe fietstunnel. De tijdelijke oversteek voor fietsers op de rotonde wordt later verwijderd, waarna alle rijstroken van de rotonde berijdbaar zijn.
 

Uitgelicht