Bermen beter benut

(23 juli 2018)

De provincie Noord-Holland beheert kilometers aan bermen langs haar wegen en vaarwegen. Om de bermen optimaal te benutten, heeft de provincie nu richtlijnen opgesteld over de inrichting van deze groenstroken.

Bermen beter benut

De groenzones langs de provinciale infrastructuur bestaan uit meer dan 2000 hectare grond. Dit is ongeveer de oppervlakte van een middelgrote gemeente als Enkhuizen. De bermen zijn vooral belangrijk als uitwijkmogelijkheid voor automobilisten en als waterafvoer van de weg. Maar minstens zo belangrijk zijn de ecologische functie en waarde ervan. Door een mix van grassen, kruiden, struiken en bomen zijn de bermen in Nederland namelijk een van de belangrijkste plekken voor insecten en vlinders om voedsel te vinden. Deze plekken moeten behouden worden. Daarom zorgt de provincie met de richtlijnen dat de bermen zich blijven ontwikkelen.

Inrichting van groenstroken is maatwerk

Per locatie wordt gekeken wat de beste keuze is, wat het beste in het landschap past en wat mogelijk is binnen het budget en de veiligheidsregels. Dit is opgenomen in de uitwerkingsnota ‘groenzones langs provinciale infrastructuur Noord-Holland’. De richtlijnen bepalen hoe de provincie met haar bermen om gaat. Zo moet het tijdens onderhoud direct duidelijk zijn of een gerooide boom door eenzelfde boom vervangen moet worden of juist door een ander soort. Een andere mogelijkheid is dat vervanging niet mogelijk is omdat er vanuit veiligheidsredenen te weinig ruimte is. Bij het aanpassen van de groenzones worden ook de wensen en voorstellen vanuit de omgeving meegenomen in de uitwerking. Met de uitwerkingsnota ‘groenzones langs provinciale infrastructuur Noord-Holland’  wil de provincie bereiken dat er bewust wordt omgegaan met de schaarse ruimte die er is voor de ‘Bloemetjes en de Bijtjes”.
 

 

Uitgelicht