Effecten van de komst van zelfrijdend vervoer nog erg onzeker

(18 juli 2018)

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam hebben een studie laten doen naar de gevolgen van de komst van de zelfrijdende voertuigen in Noord-Holland.

Arcadis en TNO hebben de opdracht uitgevoerd. De onderzoekers komen tot de conclusie dat de komst van zelfrijdende voertuigen veel onzekerheden met zich mee brengt. Daarom hebben zij ervoor gekozen extreme scenario’s uit te werken. Mochten alle auto’s volledig zelfrijdend worden, dan zal de drukte op de Noord-Hollandse wegen toenemen.
De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan snel. Voertuigen en schepen worden steeds slimmer en nemen bestuurders al taken uit handen. Volledig automatische auto’s en schepen zijn in ontwikkeling. Dat (volledig) zelfrijdende auto’s er aan komen, is iets waar niemand over twijfelt, maar wanneer is nog de vraag. En wat betekent de komst van zelfrijdende voertuigen voor de wegen, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de provincie?  En wat gebeurt er met het openbaar vervoer in de toekomst?
 
Effecten van de komst van zelfrijdend vervoer nog erg onzeker
 

Uitwerken scenario’s

Arcadis en TNO hebben verschillende scenario’s uitgewerkt voor de effecten van zelfrijdende voertuigen op stedelijke en minder verstedelijkte gebieden in Noord-Holland. De scenario’s zijn extreem gekozen om inzicht te krijgen in de maximale impact. De scenario’s verschillen in de wijze waarop autobezit en autodelen zich ontwikkelen en de mate van automatisering van de voertuigen. Bij volledig zelfrijdende voertuigen is er geen chauffeur, rijervaring of rijbewijs meer nodig, waardoor meer mensen van deze voertuigen gebruik zouden kunnen maken en het dus drukker kan worden op de Noord-Hollandse wegen. Dat kan dan gelden voor alle gebieden in de provincie, van midden in de stad tot in het landelijk gebied. De effecten zijn echter nog met grote onzekerheid omgeven.
 

Vervolg

De studie inventariseert de impact in verschillende soorten gebieden en geeft mogelijkheden om kansen te benutten en bedreigingen tegen te gaan. De resultaten van de uitgevoerde studie vormen daarmee een bouwsteen voor de Koers Smart mobility die de provincie momenteel ontwikkelt
en die richting gaat geven aan de beleidsontwikkeling voor de middellange en lange termijn. Provincie en de Vervoerregio nemen de resultaten mee binnen het Smart mobility programma voor de Metropoolregio Amsterdam.

Uitgelicht

Impactstudie autonome voertuigen - rapportage juli 2018

(18 juli 2018, pdf, 2MB) Download dit bestand

Impactstudie autonome voertuigen - achtergrondbijlagen juli 2018

(18 juli 2018, pdf, 1MB) Download dit bestand