Gezamenlijke hoorzitting Duinpolderweg

(16 juli 2018)

Op vrijdag 7 september 2018 houden Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland een gezamenlijke hoorzitting over het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg.

De openbare hoorzitting vindt plaats in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. 

Inspreken

Personen en organisaties die eerder dit jaar een zienswijze hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten worden uitgenodigd om tijdens de hoorzitting in te spreken.

Personen en organisaties die geen zienswijze hebben ingediend maar toch willen komen inspreken, kunnen zich voor 27 augustus aanmelden bij statengriffie@noord-holland.nl.

Omdat voor het inspreken een aparte hoorzitting wordt georganiseerd, vervalt het inspreekrecht voor dit onderwerp tijdens de commissievergaderingen op 12 september 2018 in Zuid-Holland en op 17 september in Noord-Holland.

Besluitvorming

In Noord-Holland zullen Gedeputeerde Staten besluiten over het definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg. De commissie Mobiliteit en Financiën van Noord-Holland bespreekt dit onderwerp op 17 september 2018. De hoorzitting is georganiseerd ter voorbereiding van deze bespreking.

Op 12 september bespreekt de Zuid-Hollandse commissie Verkeer en Milieu het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg. In Zuid-Holland besluiten Provinciale Staten over dit onderwerp. Provinciale Staten van Zuid Holland zijn van plan om dat te doen in de Statenvergadering van woensdag 19 september 2018.

Uitzending hoorzitting

De hoorzitting is live en na afloop te zien via https://channel.royalcast.com/provinciezh/

Meer informatie

Op 4 september wordt de exacte aanvangstijdtijd van de bijeenkomst bekend. Bekijk de agenda en de stukken van de hoorzitting.

Adres van de Statenzaal van het provinciehuis van Zuid-Holland: Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag.