Groen licht voor werkzaamheden in natuurgebied Waalenburg op Texel

(13 juli 2018)

De provincie Noord-Holland kan van start met de werkzaamheden aan het watersysteem in natuurgebied Waalenburg.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier keurde deze week het werkplan van de aannemer goed.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Combinatie Tessel.

Start werkzaamheden

Aannemer Combinatie Tessel start op maandag 16 juli met de voorbereiding van de werkzaamheden, waarbij onder andere rijplaten in het gebied worden geplaatst. De graafwerkzaamheden starten zoals gepland per 1 augustus.

Uitzichtpunt Weegeswaal

Ook begint volgende week het werk aan het derde uitzichtpunt bij Weegeswaal. Het uitzichtpunt ligt aan het fietspad Waal- en Burgerdijkje, dat zeker bij zomers weer veel gebruikt wordt. De aannemer zal daarom zoveel mogelijk in de ochtend bevoorraden om voorbijgangers zo min mogelijk te hinderen. 

Nulmeting Waalenburg

Na vier seizoenen meten van de waterstanden en zoutgehaltes van oppervlakte- en grondwater is de huidige werking van het watersysteem voldoende in beeld gebracht. Hiermee kan het werk starten aan het nieuwe watersysteem. De metingen lopen door tijdens de werkzaamheden en ook de jaren daarna. Hiermee wordt een schat aan informatie verzameld over het watersysteem in polder Waalenburg. De gegevens worden o.a. gebruikt om het verloop en effecten van peilopzet te voorspellen en verifiëren.

Meer informatie

Combinatie Tessel verzorgt in opdracht van de provincie Noord-Holland de werkzaamheden in Waalenburg. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Abe Schuring, omgevingsmanager van de aannemer, via tel. 06-51195540.
www.combinatietessel.nl/project-waalenburg

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Waalenburg maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.
www.noord-holland.nl/natuurtexel

 

Uitgelicht