Innovatiefonds Noord-Holland helpt startups en MKB met innovatie

(11 juli 2018)

Noord-Hollandse ondernemers kunnen vanaf vandaag een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland.

Dit fonds is opgericht door de provincie Noord-Holland, de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam en Sanquin. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf en startups die ontstaan vanuit de kennisinstellingen kunnen voor de ontwikkeling van een duurzaam en innovatief product of proces een lening krijgen. In totaal is er €21 miljoen beschikbaar.

Het Innovatiefonds verstrekt leningen tijdens de zogenoemde Proof-of-Conceptfase van de ontwikkeling van een nieuw product of proces. In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier dat nog in praktijk gebracht moet worden, bijvoorbeeld door het bouwen van een prototype. De praktijk wijst uit dat traditionele financiers in de vroege fase huiverig zijn om te investeren. Daarom heeft de provincie Noord-Holland samen met een aantal belangrijke kennisinstellingen dit Innovatiefonds opgericht.

UvA Ventures Holding BV, AMC Ventures Holding BV en HvA Ventures Holding BV helpen kennis vanuit de instelling beschikbaar te maken voor markt en maatschappij. Sanquin Innovatie BV is onlangs ook toegetreden tot het fonds. Dirk Jan van den Berg, voorzitter Raad van Bestuur Sanquin: "We zijn een kennisinstelling op het gebied van bloed en zien het als onze maatschappelijke taak om innovaties in de gezondheidszorg te stimuleren. Dit fonds kan ondernemers ondersteunen in een hele belangrijke fase van hun productontwikkeling."

Innovatiefonds Noord-Holland helpt startups en MKB met innovatie

Projecten indienen                                                         

Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en startups kunnen vanaf vandaag een beroep doen op het fonds. Op www.innovatiefondsnoordholland.nl kunnen zij snel achterhalen of hun project in aanmerking komt voor een lening. Als het project aan de voorwaarden voldoet, kan de ondernemer het project indienen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt vervolgens de aanvraag. De omvang van de lening is minimaal €50.000 en maximaal €300.000. Er is speciale aandacht voor initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie en op het gebied van gezondheidszorg.                                                                                                                   

In de eerste fase is er €12,5 miljoen beschikbaar waarvan de Europese Unie €5 miljoen bijdraagt. In totaal is er op termijn €21 miljoen beschikbaar. De provincie Noord-Holland draagt in totaal €8 miljoen bij.