Leerlingen Comenius College spelen Provinciale Staten

(13 juli 2018)

Wat kan je verwachten als je met de klas het provinciespel gaat spelen? Tijdens het provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond. Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar?

De leerlingen maatschappijwetenschappen van het Comenius College Hilversum kwamen op 1 juni naar Haarlem. Ze doen verslag van hun bezoek.

“Voordat wij gingen wisten wij niet zo goed wat wij konden verwachten en wat de Provinciale Staten nou ‘echt’ inhielden. Tijdens de maatschappijwetenschappen lessen hebben we geleerd over de Provinciale Staten, maar de Provinciale Staten waren voor ons in de praktijk nog steeds moeilijk te bevatten. Door deze dag is het voor ons allemaal een stuk tastbaarder geworden.”

leerlingen

Het provinciespel

“Tijdens ons bezoek aan de Provinciale Staten was een groot onderdeel van de dag het spelen van het provinciespel. Het doel van het provinciespel is leerlingen ‘zelf’ besluiten te laten nemen over de inrichting van de provincie en het wekken van interesse in democratische besluitvorming. Deze dag zijn wij dan ook net zoals Statenleden in debat gegaan over problemen waar de Provinciale Staten in het echt ook tegen aanloopt. We gingen bijvoorbeeld met elkaar in debat over het probleem rondom streekvervoer, en hoe dit het beste aangepakt kon worden. Hierover spreken terwijl je op een echte Statenzetel zit maakt alles een stuk indrukwekkender en zorgt ervoor dat alle informatie meer bij blijft. Het debatteren leverde verschillende interessante situaties op. Zo waren Matthijs en Dani van de Partij van de Business, voor het uitbreiden van Schiphol, waarop Margot van de partij voor de Jongeren reageerde: “Maar wat levert dat op voor jongeren?”. Mickey vond dit plan geen goed idee, want de geheime opdracht van haar partij was zoveel mogelijk groen te behouden. Julia, van de partij Oud Goud stemde tegen vanwege de overlast bij de ouderen.”

Bewustwording

“Wat ons van deze leerzame dag vooral is bijgebleven, naast de schitterende zaal waarin wij zaten, is een stukje bewustwording. Bewustwording over het belang van de Provinciale Staten. Terugblikkend zijn wij het erover eens dat dit een dag is waarop wij een heleboel hebben geleerd en onze gedachten over de Provinciale Staten een stuk tastbaarder geworden.”

 

 

 

Uitgelicht