Maatregelen tegen droogte Loosdrechtse Plassen

(13 juli 2018)

Het heeft al een tijd niet geregend in Nederland. Om het waterpeil op hoogte te houden, laat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht daarom in veel polders en plassen extra water instromen.

Dat gebeurt ook bij de Loosdrechtse Plassen.

Het op hoogte houden van het waterpeil in de Loosdrechtse plassen is belangrijk voor de recreatievaart, de bebouwing en de natuur. Bij de Bloklaan laat het Waterschap daarom extra water vanuit de Vecht de plassen instromen. Zo blijft het gemiddelde waterpeil binnen de vastgestelde marges voor de plassen (tussen NAP-1.05 en NAP-1.20 meter). Let wel, de Loosdrechtse Plassen zijn erg groot, dus lokaal kan het peil wat afwijken. 

Omdat het de komende dagen ook droog blijft, houdt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de situatie elke dag scherp in de gaten. Meer informatie.