Werkzaamheden Hefbrug Oterleek (N508): donderdag 26 juli

(19 juli 2018)

De provincie Noord-Holland verricht op donderdag 26 juli 2018 onderhoudswerkzaamheden aan de hefbrug Oterleek op de N508.

De werkzaamheden vinden plaats op 26 juli van 09.00 tot 15.00 uur. De Oterlekerbrug  wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt via de Rustenburgweg omgeleid met bebording. Fietsverkeer en nood- en hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van de brug tijdens de werkzaamheden. De provincie stelt alles in het werk om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Werkzaamheden Hefbrug Oterleek
Foto: G. M. Hogervorst

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter.