85 kandidaten burgemeester Amsterdam

(04 juni 2018)

Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Amsterdam hebben in de tweede ronde 85 personen gesolliciteerd, van wie 16 vrouwen en 69 mannen.

Van deze kandidaten hebben of hadden 14 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 50 personen hebben een functie daarbuiten en 21 personen hebben geen functie of deze is onbekend.

Na sluiting van de opnieuw opengestelde procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester heeft de commissaris van de Koning, Johan Remkes, de gemeenteraad van Amsterdam meegedeeld hoeveel kandidaten hebben gesolliciteerd in deze tweede periode.

De commissaris van de Koning gaat binnenkort met de vertrouwenscommissie in overleg om de selectie van benoembare kandidaten waarmee zij in gesprek gaan, te bepalen.

Het streven is om de nieuwe burgemeester vóór het zomerreces te kunnen benoemen.