Adviescommissie zette zich ook in 2017 in voor ruimtelijke kwaliteit

(05 juni 2018)

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) heeft zich in 2017 opnieuw gebogen over impactvolle ontwikkelingen in het landelijke gebied van de provincie Noord-Holland.

Windturbines in Noord-Hollands landschap

Ruimtelijke kwaliteit is één van de hoofdbelangen in het beleid van de provincie. Woningbouw, nieuwe infrastructuur, duurzame energie en sport- en recreatiefaciliteiten zijn enkele van de onderwerpen die de commissie in 2017 behandeld heeft. In tegenstelling tot 2016 was het aantal plannen over agrarische ontwikkelingen beperkt. Bij voorkeur versterken nieuwe ontwikkelingen de bestaande kwaliteiten, of voegen ze juist nieuwe kwaliteiten toe.

Jaarverslag 2017

In het Jaarverslag 2017 bespreken de ARO-leden aan de hand van de uitgebrachte adviezen, met elkaar hun visie op de actualiteit. Deze gesprekken zijn vastgelegd op film. Naast achtergrondinformatie over de ingediende plannen en informatie over de commissie zelf, worden de adviezen van de ARO in het Jaarverslag hiermee in een breder perspectief geplaatst. In totaal heeft de commissie 13 adviezen uitgebracht in 2017. Dit is aanzienlijk minder dan in de voorgaande jaren, waarin meer dan 30 plannen werden besproken. Oorzaak hiervan is onder meer dat er minder plannen door gemeenten aan de provincie werden voorgelegd. Ook werden meer plannen ambtelijk afgehandeld na gesprekken tussen de provincie en gemeenten.

ARO Noord-Holland

De ARO is een onafhankelijke commissie die Gedeputeerde Staten adviseert over de kwaliteit van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met grote impact op het landschap. De commissie bestaat uit deskundigen met een brede kennis op het gebied van onder meer stedenbouw, landschap en cultuurhistorie. Doordat de ARO in een vroeg stadium advies uitbrengt bij nieuwe plannen die veel impact op hun omgeving hebben en daarbij ook kijkt naar de samenhang met andere ontwikkelingen, kan de ARO sturen op een betere inpassing van de plannen in het landschap. Dit betekent winst voor alle bij het plan betrokken partijen. Meer weten over de ARO? Kijk dan op www.noord-holland.nl/aro.

Ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland

De taak van de provincie is onder meer ervoor te zorgen dat mensen op een zo gunstig mogelijke manier kunnen wonen, werken en recreëren in Noord-Holland. Dit doet de provincie door te zorgen voor een passende invulling van de leefomgeving. Het gevarieerde en aantrekkelijke Noord-Hollandse landschap is hierin een belangrijke factor.