Besluiten Provinciale Staten 11 juni 2018

(12 juni 2018)

Een onderzoek naar het bundelen van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in Schagen. Deelname van de provincie aan een rijksonderzoek naar een vliegveld in zee. Een uitnodiging aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor een toelichting bij de gaswinning bij Warder, waar vorige week een aardbeving was.

Over dit en meer besloten Provinciale Staten van Noord-Holland op 11 juni 2018. 

Provinciale Staten (PS) namen unaniem een initiatiefvoorstel van de PvdA en het CDA aan. Concessiehouder Connexxion gaat onderzoek doen naar combinaties van verschillende vervoersinitiatieven van het openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in Schagen, als de WMO-raad in Schagen daarmee akkoord is. Connexxion werkt daarbij samen met de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen. Het doel is meer efficiëntie, minder kosten en minder milieubelasting. Bij een positief resultaat van het onderzoek volgt een praktijkproef. Na afloop van de proef volgt een evaluatie aan de hand waarvan wordt bepaald of en hoe de bevindingen worden toegepast.

Doelgroepenvervoer

Onderzoek naar vliegveld in de Noordzee

PS hebben met ruime meerderheid een motie van 50PLUS, D66, de Ouderenpartij Noord-Holland en de VVD aangenomen. PS verzoeken Gedeputeerde Staten om betrokken te zijn bij het onderzoek dat het Rijk gaat doen naar het creëren van een luchthaven in de Noordzee en er op toe te zien dat ook specifiek Noord-Hollandse aspecten worden onderzocht. GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Vragen over gaswinning uit het Middelie-gasveld bij Warder

Tijdens de vergadering besloten PS ook dat de NAM wordt uitgenodigd om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden over de gaswinning uit het Middelie-gasveld bij Warder, 25 kilometer ten noorden van Amsterdam. Daar vond in de nacht van maandag 5 juni op dinsdag 6 juni een aardbeving plaats met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. In het gebied wordt door de NAM gas gewonnen.

Meer informatie

De aangenomen en verworpen moties en amendementen zijn terug te vinden bij de agenda en vergaderstukken van de Statenvergadering van 11 juni 2018.