Bocht naar fietstunnel onder N525 in Laren blijft

(21 juni 2018)

De provincie Noord-Holland heeft besloten het ontwerp van de onderdoorgang bij de N525 in Laren intact te laten.

De haakse bocht in het fietspad dat naar het tunneltje leidt, blijft behouden. Bij de gebruikers van de fietstunnel leeft al lange tijd de wens om de bocht in het fietspad, in combinatie met de steile afdaling naar de onderdoorgang toe aan te passen. Om het voor fietsers veiliger te maken zijn op het  fietspad van en naar de fietstunnel inmiddels een aantal hekken geplaatst. Hierdoor moet het fietsverkeer afremmen waardoor ze rustiger en veiliger de bocht nemen. Daarnaast werkt de provincie op dit moment plannen uit voor een verkeersplein in de N525, bij het nabijgelegen kruispunt N525/Westerheide/Langsakker. Dit nieuwe plein biedt zowel fietsers en voetganger een veilig alternatief om de provinciale weg over te steken.

fietstunnel

Aardkundig monument

De bodem rondom het fietspad heeft een beschermde cultuurhistorische status door de geologische opbouw en landvormen die het gebied typeren. Daarmee ligt de fietstunnel in een zogenaamd aardkundig monument. De provincie heeft er voor gekozen om het aardkundig monument onaangetast te laten. Daarom is het verleggen van het fietspad niet mogelijk.