Bordenwoud bij Oosterengweg in Hilversum

(26 juni 2018)

Op de kop van de Oosterengweg in Hilversum wordt gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen.

Om voetgangers en fietsers te wijzen op de noodzakelijke omleidingen, zijn er in de smalle berm behoorlijk wat borden geplaatst. Deze tijdelijke borden komen naast de verplichte borden die er staan vanwege de spoorwegovergang op die locatie. Logischerwijs roept dat vragen op. Zijn al die borden nodig? Wordt het doel nog bereikt? 

Directievoerder Niels Böhmer en veiligheidscoördinator Faisel Baboe houden de veiligheid op en rond het bouwterrein nauwlettend in de gaten. Zij maken hun rondes en analyseren daarbij ook de bebording. Zij geven aan dat op dit moment geen van de borden overbodig is. Ze zijn allemaal nodig om zowel automobilisten als voetgangers en fietsers de weg te wijzen. 

Meest in het oog springt het grote gele bord waarbij fietsers - omwille van hun veiligheid - wordt gevraagd voor de omleiding te kiezen en dus niet de rijbaan te nemen. Die omleiding werd in eerste instantie massaal genegeerd. Het plaatsen van het opvallende bord heeft zeker geholpen het gedrag van fietsers te verbeteren. Desalniettemin blijft het nodig in de drukke ochtendspits verkeersregelaars in te zetten. Zodra de  fietsomleiding wordt opgeheven, worden de borden verwijderd. Dan verdwijnen ook de verkeersregelaars weer uit het straatbeeld. 

bordenn