Dammerweg aangesloten op de Gooilandseweg (N236)

(12 juni 2018)

De provincie Noord-Holland verbreedt de Gooilandseweg (N236) en vervangt de kruising bij de ’s-Gravelandseweg door een rotonde. Sinds dinsdag 5 juni kan het verkeer de rotonde ook met een tijdelijke slinger de Dammerweg (N523) op.

De herinrichting van de weg draagt bij aan een betere bereikbaarheid en een veiliger omgeving.
Momenteel wordt de oude weg verwijderd om ruimte te maken om het fietspad aan te leggen. Op 19 juni wordt er gestart met het aanbrengen van het fietspad.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: infoN236@noord-holland.nl.

Dit project is ook te volgen op www.noordholland.nl/N236.