GS geven antwoord op ingediende zienswijzen A8-A9

(01 juni 2018)

Van juli tot oktober 2017 lagen de onderzoeksrapporten van de planstudie Verbinding A8-A9 ter inzage. Op de onderzoeksresultaten kon door iedereen een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, worden ingediend.

Uiteindelijk hebben 286 personen en organisaties een reactie aan de provincie gestuurd. Uit deze reacties waren 4108 vragen, meningen en suggesties te destilleren.

Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten over de beantwoording van alle zienswijzen besloten en deze vrijgegeven. De zienswijzen en de beantwoording ervan zijn gebundeld in de ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen PlanMER Planstudie Verbinding A8-A9’. De nota is hier te downloaden.

De ingediende reacties gingen onder andere over het gevoerde proces, de thema’s lucht, geluid en gezondheid en de effecten van de Verbinding A8-A9 op het omliggende landschap en de Stelling van Amsterdam.