Natuurgebied Hanenplas open

(22 juni 2018)

Natuurgebied Hanenplas is officieel geopend. Na de werkzaamheden zijn de valleien weer natter en het landschap open.

De eerste kieviten en scholeksters zijn er al geboren. Hopelijk volgen de komende jaren ook de tureluur, veldleeuwerik, graspieper, slobeend, grutto en velduil. Gedeputeerde Adnan Tekin over de unieke samenwerking in Hanenplas: “De manier waarop wij hier samenwerken om de natuur een impuls te geven moeten we koesteren. Ik hoop echt dat Hanenplas een paradijs wordt voor weidevogels, en dat de stand gaat toenemen.”

Hanenplas

Genieten van nieuwe natuur

Naast een impuls voor de weidevogels en biodiversiteit, is er met het project beoogd de nieuwe natuur beter te beleven. Een nieuw fiets- en ruiterpad door Hanenplas verbindt de beroemde Slufter via Hanenplas met de Postweg.

Nieuw puzzelstuk van de natuur op Texel

Hanenplas is het tweede project dat de provincie Noord-Holland afrondt om de natuur op Texel een impuls te geven. In 2017 werd het naastgelegen natuurgebied Dorpzicht opgeleverd. In augustus starten de werkzaamheden voor het derde en tevens grootste project: natuurgebied Waalenburg. Het gaat om een gebied van 500 hectare in het hart van het eiland.

Opening

De feestelijke opening vond plaats op 15 juni. Met twee huifkarren trokken zo’n 50 geïnteresseerde omwonenden, samen met bestuurders van onder andere de provincie Noord-Holland, gemeente Texel en Staatsbosbeheer, het nieuwe natuurgebied in. Gedeputeerde Adnan Tekin was aanwezig om officieel het beheer aan Staatsbosbeheer over te dragen. Ter gelegenheid van de opening is een bankje onthuld, samen met burgemeester Michiel Uitdehaag van gemeente Texel en Riena Tienkamp, hoofd Staatsbosbeheer van Noord-Holland.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Hanenplas maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel. Hiermee geeft de provincie Noord-Holland uitvoering aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw,  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten. www.noord-holland.nl/natuurtexel.