Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

(07 juni 2018)

Sinds woensdag 6 juni 2018 ligt het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Wijdemeren.

Voor het realiseren van een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal is afgesproken een zorgvuldige afwegingsprocedure, met behulp van een Milieueffectrapport (MER), te doorlopen.

De eerste stap in de milieueffectrapportage is het afbakenen van de onderzoekkaders. Deze kaders zijn opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

De vaarverbinding valt onder het programma Oostelijke Vechtplassen.

Vaarverbinding