Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor A.C. de Graafweg (241) ter inzage

(08 juni 2018)

Van 8 juni tot en met 19 juli 2018 wordt het ontwerp PIP openbaar gepubliceerd. Iedereen kan hierop reageren door middel van een schriftelijke zienswijze tot en met 19 juli 2018.

Voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241), tussen de aansluiting met de N242 en de A7, heeft de provincie een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Met deze herinrichting wordt de verkeersveiligheid verbeterd en de doorstroming geborgd.

A.C. de Graefweg

Waar kunt u het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) inzien?

Allereerst vindt u het snel en eenvoudig online via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ook kunt u het ontwerp Inpassingsplan fysiek lezen bij het Noord-Hollands Archief van de provincie aan de Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Graag vooraf een afspraak maken per e-mail via info.div@noord-holland.nl, dit o.v.v. ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241).

Verder kunt u ook bij de volgende gemeentehuizen terecht:
Gemeente Medemblik
Gemeente Opmeer
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Heerhugowaard

Reageren?

Wilt u reageren op het ontwerp Inpassingsplan? Dat kan alleen door uw zienswijze uiterlijk 19 juli in te dienen per post via:

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
T.a.v. Daniël Eggermont
Project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
Postbus 3007
2001 DA  Haarlem

Ontvangen zienswijzen ná 19 juli worden niet meer in behandeling genomen, dus stuur op tijd alles naar ons toe. Bent u niet in de mogelijkheid om uw zienswijze schriftelijk aan ons door te geven? Neem dan contact op met het Servicepunt via telefoonnummer 0800 0200 600 of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl. Wij noteren uw deelname aan een toekomstig spreekuur bij één van de betrokken gemeentehuizen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de webpagina Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan. Of neem gerust contact met ons Servicepunt op via telefoonnummer 0800 0200 600, of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.