Opening Ovonde Langereis (N241)

(08 juni 2018)

De ovonde Langereis (N241) nabij gemeenten Opmeer, Heerhugowaard en Hollands Kroon is klaar. Gedeputeerde Elisabeth Post verrichtte op 8 juni 2018 een feestelijke openingshandeling.

Structurele verkeersveiligheid

De nieuwe ovonde (ovale rotonde) bevordert de doorstroming en veiligheid van het verkeer. Gedeputeerde Post: “De ovonde Langereis betekent een belangrijke stap voorwaarts in structurele verkeersveiligheid van het wegverkeer in het gebied. Met de vervanging van de eerdere kruisingen van de A.C. de Graafweg (N241) met de Langereis en Dijkweg is zowel de veiligheid verbeterd als de doorstroming bevorderd.” Bij de realisatie van de ovonde zijn de aansluitingen op alle wegen behouden gebleven. De oude brug is verwijderd en 3 nieuwe bruggen werden aangelegd om de ovale rotonde mogelijk te maken.

Ovonde Langereis (N241)

Rekening met omgeving en weggebruikers

Tijdens de werkzaamheden aan de ovonde is veel gedaan om rekening te houden met omgeving en weggebruikers. Er werd in fasen gewerkt om hinder te beperken en bereikbaarheid te borgen. Er moest praktisch vanaf een ‘postzegel’ worden gewerkt, want de weg moest immers vrijwel continu open blijven voor verkeer.

Dankwoorden voor onder meer omgeving

Tijdens de bijeenkomst werd de omgeving uitgebreid bedankt voor alle begrip en medewerking. Ook ging de aandacht uit naar de voorspoedige samenwerking met de aannemerscombinatie Dura Vermeer/K-Dekker en alle inzet en betrokkenheid van het Hoogheemraadschap, de gemeenten Opmeer, Heerhugowaard en Hollandskroon.