Provincie tekent Green Deal Circulair inkopen

(07 juni 2018)

Zeker 50 publieke en private bedrijven en organisaties gaan circulair inkopen. Op donderdag 7 juni ondertekenden zij met de Rijksoverheid de Green Deal Circulair Inkopen 2.0.

De deelnemers vertegenwoordigen samen ruim 100 miljoen euro aan inkoopkracht. Gedeputeerde Jack van der Hoek tekende namens de provincie Noord-Holland.

In deze Green Deal Circulair Inkopen werken de deelnemers samen aan het versnellen van de circulaire economie door de inzet van het inkoopinstrument. Circulair inkopen betekent dat je afspraken maakt met ketenpartners over het faciliteren van hergebruik van producten, componenten en/of grondstoffen. Naast het opzetten van nieuwe inkoopprojecten, richt men zich in deze nieuwe Green Deal vooral op opschaling van de projecten uit de eerste Green Deal Circulair Inkopen.

Waar in de eerste variant al voor ruim €100 miljoen circulair werd ingekocht, is de verwachting dat dit in de nieuwe Green Deal ruimschoots wordt overschreden, mede door het groeiend aantal deelnemers.

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 staat open voor alle publieke en private organisaties die circulair willen inkopen. Meedoen kan nog steeds.

Meer informatie en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op de website gdci.nl.

Meer informatie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) bij de provincie Noord-Holland staat op deze pagina.

De green deal is een initiatief van initiatiefnemers MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat.