6 bruggen over het Kanaal Omval-Kolhorn in Hollands Kroon heropend

(08 juni 2018)

De provincie Noord-Holland heeft de 6 bruggen over het Kanaal Omval-Kolhorn in de gemeente Hollands Kroon in een jaar tijd gerenoveerd en verbreed. Gedeputeerde Elisabeth Post verrichtte op 8 juni 2018 de feestelijke openingshandeling.

Door de renovatie en de verbreding kunnen ook de steeds zwaardere en grotere voertuigen van vandaag de dag weer over de bruggen rijden. De 6 bruggen - Westerbrug, Mientbrug, Scheidersbrug, Bomerbrug, Braakbrug en Leierbrug - liggen over het Kanaal Omval en dateerden uit 1936 en 1939. De bruggen waren niet meer berekend op het verkeer van vandaag de dag en zijn daarom gerenoveerd en voor het landbouwverkeer verbreed.

brug

Samen voor de omgeving

Tijdens de werkzaamheden is steeds geprobeerd de hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Er werd steeds aan twee bruggen tegelijk gewerkt, zodat de overige vier bruggen in gebruik konden blijven en de verkeershinder beperkt bleef. Ook werd rekening gehouden met evenementen in de omgeving en werd bijvoorbeeld de Westerbrug eerder geopend.

3d-geprint bankje

De heropening van de bruggen markeerde ook de 3-jarige samenwerking van de provincie Noord-Holland met gebiedsaannemer WaakSaam. Dankzij één aannemer in het gebied wordt efficiënter gewerkt en heeft de aannemer meer kennis over het gebied. WaakSaam bood voor de gelegenheid een 3-geprint bankje aan, dat uitzicht biedt op de gerenoveerde Braakbrug en de bootjes die door Braaksluis varen. Bij de feestelijkheden waren onder meer omwonenden en bestuurders van gemeente Hollands Kroon, wegbeheerder hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en aannemer WaakSaam aanwezig, die gezamenlijk per boot aanmeerden bij de Braakbrug.