Zonnige Landelijke Kustdag 2018

(29 juni 2018)

De Landelijke Kustdag 2018 vond dit jaar plaats op een stukje nieuw Nederland, vóór de voormalige Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Waar voorheen nog de golven tegen de dijk sloegen, is een ruim strand met duinen gecreëerd waar bezoekers en bewoners recreëren en de natuur weer nieuwe kansen krijgt.

Kustlijn

Het ochtendprogramma begon met een mondiaal thema: de zeespiegelstijging die sneller verloopt dan tot nog toe werd verondersteld. Deltacommissaris Wim Kuijken riep op tot blijvende aandacht voor onderzoek naar het kustgedrag en de stijgende zeespiegel. Ook pleitte hij voor meer flexibele maatregelen die beter kunnen inspelen op een onzekere toekomst. Want het is erg onzeker wat het ijs op onder meer Antarctica gaat doen. Klimaatdeskundige Hylke de Vries van KNMI benadrukte dat de snelheid waarmee de zeespiegel stijgt vooral ook afhangt van het tempo waarmee het klimaat opwarmt. Tot 2100 is het redelijk te voorspellen welke kant het opgaat. Maar hoe gaat het plaatje er na 2100 uitzien?
 
Belangrijk bij de aanpak voor onze kust is het omarmen van die onzekerheid. Want bij het inzetten van de natuur bij de waterveiligheid en het kustbeheer moet je kunnen uitproberen, spelen, vertrouwen en leren. Daarom pleitte professor Stefan Aarninkhof (TU Delft) ook voor een kustlab, waar we kunnen uitproberen welke methode het beste is om om te gaan met de stijging van de zeespiegel en de verandering van het klimaat.
 
Het middagprogramma van de Landelijke Kustdag ging in op het programma Kust op Kracht – de zandige kustversterking en gebiedsontwikkeling bij Petten - dat dit jaar wordt afgesloten. Gedeputeerde Cees Loggen bedankte de meewerkende gemeenten Schagen en Bergen, natuurorganisaties Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten en lokale ondernemers voor de uitvoering van de gerealiseerde natuur- en recreatieprojecten. Nadat deze partijen de naam van hun organisatie in het zand hadden geschreven,  liet zandtekenares Gerrie Hondius met tekeningen van de zee en de wind de namen verdwijnen. Het gebied wordt nu van de gebruikers: de bewoners, recreanten en de natuur. Want daar doen we het uiteindelijk voor.
 
Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat werden door Cees bedankt voor de goede afstemming, succesvolle vergunningverlening en aanbesteding. Tot slot gingen alle aanwezigen op pad om vele van de 50 projecten in Petten, Camperduin en Sint Maartenszee te bezoeken. En dat was beslist geen straf met het heerlijke zomerweer van die dag!