Maart 2018

 • Noord-Holland investeert in zonnepanelenfabriek Energyra

  30 maart 2018

  Noord-Holland investeert in zonnepanelenfabriek Energyra Met de investering van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland in zonnepanelenproducent Energyra komen de duurzame doelen van Noord-Holland dichterbij.

 • Onvoorziene slijtage aan Burgervlotbrug in Schagen geconstateerd

  30 maart 2018

  Onvoorziene slijtage aan Burgervlotbrug in Schagen geconstateerd Tijdens het onderhoud en herstel van de aangevaren Burgervlotbrug in de gemeente Schagen, is geconstateerd dat een aantal essentiële onderdelen van de vlotbrug in zeer slechte staat verkeert en dient te worden vervangen.

 • Kom kijken naar werkzaamheden én natuur in Waalenburg vanaf uitkijkcontainer

  30 maart 2018

  Kom kijken naar werkzaamheden én natuur in Waalenburg vanaf uitkijkcontainer Er is nu nog niet zoveel te zien, maar de werkzaamheden van Provincie Noord-Holland in natuurgebied Waalenburg op Texel zijn officieel van start gegaan. Vanaf een uitkijkcontainer is het werk van aannemer Combinatie Tessel straks goed te volgen.

 • Bikkel, Bumpy of Hecto? Welke naam krijgt het troostleeuwtje?

  30 maart 2018

  Bikkel, Bumpy of Hecto? Welke naam krijgt het troostleeuwtje? In Noord-Holland rijdt met alle weginspecteurs van de provincie een troostleeuwtje mee. Een naam voor dit sympathieke knuffeltje is er nog niet.

 • Nachtafsluiting Fokkerweg bij Schiphol-Oost (N232)

  29 maart 2018

  Nachtafsluiting Fokkerweg bij Schiphol-Oost (N232) Door werkzaamheden aan het project HOV Schiphol-Oost wordt de Fokkerweg (N232) ter hoogte van Schiphol-Oost in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 april afgesloten voor verkeer in de richting van Hoofddorp.

 • Inloopavond over verbreding Gooilandseweg (N236) tussen Weesp en Ankeveen

  29 maart 2018

  Inloopavond over verbreding Gooilandseweg (N236) tussen Weesp en Ankeveen Van vrijdag 13 tot maandag 23 april wordt de Gooilandseweg tussen de Dammerweg (Weesp) en Hollands End (Ankeveen) afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Vervangen delen deklaag asfalt N241 in Hollands Kroon en Schagen

  29 maart 2018

  Vervangen delen deklaag asfalt N241 in Hollands Kroon en Schagen (foto1) De provincie Noord-Holland vervangt de deklaag van het asfalt tussen de rotonde bij ’t Veld en de Priggeweg (parallelweg N241) in Hollands Kroon en van het fietspad langs de Provincialeweg (N241) ter hoogte van de Lasschoterbrug in Schagen.

 • Start uitvoering Oostelijke Vechtplassen

  29 maart 2018

  Start uitvoering Oostelijke Vechtplassen De provincie Noord-Holland liet woensdag 28 maart samen met partners en betrokken bewoners op een informatiemiddag zien welke stappen zij zetten om de Oostelijke Vechtplassen verder te ontwikkelen.

 • Jongeren maken kennis met provinciale politiek

  28 maart 2018

  Jongeren maken kennis met provinciale politiek Spelenderwijs kennismaken met de provinciale politiek. Leerlingen van het NOVA college uit Hoofddorp speelden woensdag 28 maart het nieuwe provinciespel.

 • Werkzaamheden N242 Heerhugowaard: van 3 t/m 13 april 2018

  29 maart 2018

  Werkzaamheden N242 Heerhugowaard: van 3 t/m 13 april 2018 De provincie Noord-Holland verricht vanaf dinsdag 3 april tot en met vrijdag 13 april 2018 werkzaamheden aan het fietspad op de (oude) Provincialeweg N242 tussen de Smuigelweg en de Spoorstraat in Heerhugowaard. De provincie verwijdert hier onder meer de oude asfaltlaag en brengt een nieuwe asfaltlaag inclusief belijning aan.

 • 29 maart: werkzaamheden ovonde Langereis (N241)

  28 maart 2018

  29 maart: werkzaamheden ovonde Langereis (N241) De provincie Noord-Holland voert op donderdag 29 maart 2018 asfalteringswerkzaamheden uit aan het (brom)fietspad langs de A.C. de Graafweg (N241) nabij de ovonde Langereis in Opmeer.

 • Verbeteren bewegwijzering en belijning N516 (Zaandam-Oostzaan)

  28 maart 2018

  Verbeteren bewegwijzering en belijning N516 De provincie Noord-Holland werkt aan het aanpassen van de bewegwijzering en een klein deel van de belijning op de N516.

 • Inloopavonden over de toekomstige werkzaamheden A.C. de Graafweg (N241)

  28 maart 2018

  Inloopavonden over de toekomstige werkzaamheden A.C. de Graafweg (N241) De provincie Noord-Holland organiseert op dinsdag 17 en donderdag 19 april 2018 een inloopavond over de toekomstige werkzaamheden aan de A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en Verlaat. Zo werkt de provincie op dit moment aan het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), dat in lijn ligt met de in 2015 door Gedeputeerde Staten (GS) gekozen ontwerpvariant wegverbreding.

 • Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast

  28 maart 2018

  Regioaanbod voor aanpak waterplantenoverlast De enorme groei van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren wordt aangepakt. De aanpak bestaat voor 2018 uit het maaien van de waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 ha) en het uitbreiden van het maaien in het Randmeer naar ongeveer 600 ha. Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatie-betonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes.

 • Ovonde Langereis (N241): weekendwerkzaamheden 7 en 8 april

  28 maart 2018

  Ovonde Langereis (N241) weekendwerkzaamheden 7 en 8 april De weekendwerkzaamheden aan de ovonde Langereis, die eerder werden opgeschort vanwege de weersomstandigheden, vinden in het weekend van 7 en 8 april plaats.

 • Besluiten Provinciale Staten 26 maart 2018

  28 maart 2018

  Besluiten Provinciale Staten 26 maart 2018 Afbeelding Provinciale Staten (PS) hebben voor dit jaar 69 miljoen extra uitgetrokken voor nieuw beleid op het gebied van waterrecreatie, infrastructuur, tegengaan bodemdaling veenweidegebieden, ecologische oevers, fietsinfrastructuur en regionale economie.

 • Willem Arondéuslezing 2018 door Nazmiye Oral

  28 maart 2018

  Willem Arondéuslezing 2018 door Nazmiye Oral Afbeelding Vrijdenker Nazmiye Oral houdt dit jaar op 8 mei de Willem Arondéuslezing. Provinciale Staten van Noord-Holland nodigen hiervoor ieder jaar een eigenzinnige Nederlander uit. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

 • Nachtelijke herstelwerkzaamheden aan asfalt diverse locaties N-wegen rondom Alkmaar

  27 maart 2018

  Nachtelijke herstelwerkzaamheden aan asfalt diverse locaties N-wegen rondom Alkmaar Afbeelding In opdracht van de provincie Noord-Holland verricht GBC Midden Noord in de nacht van dinsdag 3 april en woensdag 4 april tussen 20.00 en 04.00 uur asfaltherstelwerkzaamheden op diverse locaties.

 • Innovatieprogramma Mobiele Stad gestart

  27 maart 2018

  Innovatieprogramma Mobiele Stad gestart Afbeelding Het Innovatieprogramma Mobiele Stad (IMS) is op 14 februari officieel van start gegaan.

 • Oproep: meld belemmeringen circulair ondernemen

  26 maart 2018

  Oproep: meld belemmeringen circulair ondernemen De provincie Noord-Holland heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die circulair willen produceren en handelen maar daarin door regels worden belemmerd.

 • Stuurgroep HOV in ’t Gooi: tracédelen Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren naar volgende fase

  23 maart 2018

  Stuurgroep HOV in ’t Gooi: tracédelen Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren naar volgende fase Op 23 maart 2018 is de Stuurgroep HOV in ’t Gooi schriftelijk geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

 • Transport gronden HOV Schiphol-Oost start op 26 maart

  23 maart 2018

  Transport gronden HOV Schiphol-Oost start op 26 maart Afbeelding De provincie Noord-Holland start op 26 maart met het verplaatsen van de eerste 9.150 m3 grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan HOV Schiphol-Oost.

 • Werkzaamheden Provincialeweg (N241): 26 maart tot en met 29 maart

  23 maart 2018

  Werkzaamheden Provincialeweg (N241) 26 maart tm 29 maart De provincie Noord-Holland verricht vanaf maandag 26 maart tot en met donderdag 29 maart asfaltboringen langs de N241. De werkzaamheden worden verricht op 4 locaties langs de N241 om de kwaliteit van het asfalt te bepalen.

 • Noord-Holland wil energietransitie versnellen

  22 maart 2018

  Noord-Holland wil energietransitie versnellen De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. In heel Noord-Holland komen steeds meer duurzame initiatieven van de grond maar om de ambities echt waar te kunnen maken is versnelling noodzakelijk.

 • Onder de loep: illegale bewoning, brandveiligheid en roestvaststaal

  22 maart 2018

  Onder de loep: illegale bewoning, brandveiligheid en roestvaststaal De provincie Noord-Holland beoordeelt jaarlijks hoe gemeenten het doen als het gaat om financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Aanvullend vindt er dit jaar onderzoek plaats naar illegale bewoning op recreatieterreinen, brandveiligheid in zorginstellingen en roestvaststaal in zwembaden. In het Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2018 staat hoe dit toezicht verloopt.

 • Wijzigingen PRV vastgesteld

  22 maart 2018

  Wijzigingen PRV vastgesteld Opsomming Op 20 maart 2018 hebben Gedeputeerde Staten (GS) een aantal wijzingen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld.

 • Herinrichting N243; ontwerpbestemmingsplan Alkmaar ter inzage

  22 maart 2018

  Herinrichting N243; ontwerpbestemmingsplan Alkmaar ter inzage Vanaf 22 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan voor de herinrichting van de N243 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Alkmaar. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend.

 • Afsluiting Noorderboekert-Noord in Zwaagdijk

  22 maart 2018

  Afsluiting Noorderboekert-Noord in Zwaagdijk Voor de afbouw van de noordelijke rotonde Noorderboekert in Zwaagdijk is het deel van de Noorderboekert tussen de N302 en de Zwaagdijk van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 april afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de N302.

 • Nacht- en weekendafsluiting Braken (N507) tussen Krusemanlaan in Heerhugowaard en Wogmeer

  22 maart 2018

  Nacht- en weekendafsluiting Braken (N507) tussen Krusemanlaan in Heerhugowaard en Wogmeer Voor diverse werkzaamheden op de Braken (N507) tussen de Krusemanlaan in Heerhugowaard en Wogmeer is half april 2018 een aantal wegafsluitingen nodig. Tijdens deze afsluitingen is doorgaand verkeer op een deel van de Braken (N507) niet mogelijk en wordt het verkeer omgeleid. Dit brengt aanzienlijke verkeershinder met zich mee.

 • Weekendafsluiting deel N302/N240 Zwaagdijk

  22 maart 2018

  Weekendafsluiting deel N302/N240 Door werkzaamheden aan het nieuwe viaduct bij de kruising N302/N240 vlakbij bedrijvenpark WFO in Zwaagdijk is een deel van de N302 en de N240 van vrijdag 20 april 19.00 uur tot en met maandag 23 april 05.00 uur 2018 afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer tussen Hoorn en Enkhuizen wordt omgeleid via de N506 en de N239/N240.

 • Nog meer mensen maken kans op baan op Schiphol

  22 maart 2018

  Nog meer mensen maken kans op baan op Schiphol Na 2 succesvolle edities van het project Nieuw-West Airport Express heeft de provincie Noord-Holland besloten hiermee door te gaan. Vanaf nu kunnen niet alleen inwoners uit Amsterdam Nieuw-West aan een baan worden geholpen op Schiphol, maar kunnen ook inwoners uit bijvoorbeeld Haarlemmermeer, Zaanstad of de IJmond meedoen. Denk aan banen als service agent tot verkoper en van bagagemedewerker tot beveiliger. De provincie stelt weer een bedrag van € 200.000,- beschikbaar.

 • Groot onderhoud kruispunt N242/Leijerdijk in Gemeente Hollands Kroon

  22 maart 2018

  Groot onderhoud kruispunt N242/Leijerdijk in Gemeente Hollands Kroon De provincie Noord-Holland voert in het weekend van 24 en 25 maart werkzaamheden uit op het kruispunt N242/ Leijerdijk in de gemeente Hollands Kroon. Gebiedsaannemer WaakSaam voert de werkzaamheden uit.

 • Historische provincie-documenten overgedragen aan Noord-Hollands Archief

  21 maart 2018

  Historische provincie-documenten overgedragen aan Noord-Hollands Archief Vanmiddag, op 21 maart, heeft Johan Remkes, commissaris van de Koning van Noord-Holland, de archieven van de provincie Noord-Holland uit de periode 1989-1998 overgedragen aan Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief (NHA) en provinciearchivaris.

 • Windenergiepark Hollandse Kust

  21 maart 2018

  Windenergiepark Hollandse Kust Afbeelding De provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschappen adviseren unaniem voor een ondergrondse verbinding van windpark Hollandse Kust op zee ten noorden van Wijk aan Zee, naar een transformatorstation op het terrein van TATA-Steel.

 • Werkzaamheden Provincialeweg (N506) : op 22 maart

  21 maart 2018

  Werkzaamheden Provincialeweg (N506) op 22 maart De provincie Noord-Holland verricht werkzaamheden op donderdag 22 maart 2018 op de N506 Blokdijk tussen Oostenblokker en Venhuizen. De provincie vervangt hier een lichtmast.

 • Gele belijning Leeghwaterbrug opgefrist

  20 maart 2018

  Gele belijning Leeghwaterbrug opgefrist Afbeelding De provincie laat de gele belijning bij de Leeghwaterbrug opfrissen, zodat deze weer beter zichtbaar is. De weg is daarom deze week in de nacht van donderdag op vrijdag tijdelijk dicht om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

 • N205: Eerste slimme weg in Nederland klaar voor Talking Traffic

  20 maart 2018

  N205: Eerste slimme weg in Nederland klaar voor Talking Traffic Afbeelding Tijdens een live demonstratie laat de Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post vandaag zien dat de N205 klaar is voor Talking Traffic. In Talking Traffic zitten nieuwe diensten die weggebruikers voorzien van real time reisinformatie.

 • N243 Ontwerpwijzigingsplan rotonde Kathoek Avenhorn gepubliceerd

  19 maart 2018

  N243 Ontwerpwijzigingsplan rotonde Kathoek Avenhorn gepubliceerd In voorbereiding op de herinrichting van de N243 Alkmaar – Avenhorn doorloopt de provincie Noord-Holland de verschillende ruimtelijke procedures.

 • Fietsomleiding Oosterengweg in Hilversum

  16 maart 2018

  Fietsomleiding Oosterengweg in Hilversum In de week van 26 maart 2018 start aannemer Van Gelder in opdracht van de provincie Noord-Holland met de voorbereidingen én aanleg van een rioolput. Dat gebeurt aan de noordzijde van de Oosterengweg, ter hoogte van de kruising met de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum.

 • Waterland in SCHATRIJK: “Van grijsbruine vlakte naar hippe woonplek”

  16 maart 2018

  Waterland in SCHATRIJK Van grijsbruine vlakte naar hippe woonplek Waterland speelt de hoofdrol in de tweede editie van 'SCHATRIJK’, het archeologiemagazine van het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland.

 • Werkzaamheden Rekervlotbrug eerder gereed

  15 maart 2018

  Werkzaamheden Rekervlotbrug eerder gereed Het preventief onderhoud aan de Rekervlotbrug over het Noordhollandsch Kanaal te Bergen is ruimschoots eerder klaar. Het werk zou ook vrijdag 16 maart 2018 nog in beslag nemen, maar is inmiddels afgerond.

 • Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling

  15 maart 2018

  Meer provinciegeld voor plattelandsontwikkeling De provincie Noord-Holland verhoogt het subsidieplafond voor kleinschalige projecten voor plattelandsontwikkeling in 2018 met € 1.510.000,-.

 • Provincie Noord-Holland werkt aan veiligere fietspaden

  15 maart 2018

  Provincie Noord-Holland werkt aan veiligere fietspaden De provincie Noord-Holland investeert 23 miljoen euro om de belangrijkste knelpunten in het Noord-Hollandse fietsnetwerk op te lossen.

 • Ovonde Langereis (N241): weekendafsluiting uitgesteld

  15 maart 2018

  Ovonde Langereis (N241): weekendafsluiting uitgesteld De werkzaamheden die de provincie komend weekend, van 16 tot en met 19 maart 2018, aan de ovonde Langereis (N241) zou uitvoeren, zijn opnieuw uitgesteld.

 • Werkzaamheden Bernardbrug Monnickendam uitgesteld

  15 maart 2018

  Werkzaamheden Bernardbrug Monnickendam uitgesteld De provincie Noord-Holland stelt de werkzaamheden aan de Bernardbrug in Monnickendam een week uit vanwege de weersomstandigheden.

 • Bijna 50 inzendingen voor prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen

  14 maart 2018

  Bijna 50 inzendingen voor prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen Vanuit alle hoeken van Nederland zijn er bijna vijftig creatieve ideeën ingestuurd voor hét nieuwe icoon van de Oostelijke Vechtplassen, het vrijetijdslandschap van Loosdrecht.

 • Drie miljoen extra voor openbaar vervoer in Noord-Holland Noord

  14 maart 2018

  Drie miljoen extra voor openbaar vervoer in Noord-Holland Noord Op initiatief van Provinciale Staten maakt de provincie Noord-Holland ruim drie miljoen euro extra vrij om de komende tien jaar te investeren in het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord.

 • Circulaire koploper worden? Neem deel aan de gratis 3 daagse workshop

  14 maart 2018

  Circulaire koploper worden? Neem deel aan de gratis 3 daagse workshop De provincie Noord-Holland zoekt ondernemers die circulaire koplopers willen zijn. Zij kunnen meedoen aan een 3-daagse workshopreeks waarin ze kennismaken met de principes van circulaire economie.

 • Fietsbrug Nigtevecht soepel geplaatst

  13 maart 2018

  Fietsbrug Nigtevecht soepel geplaatst Opsomming De fietsbrug in Nigtevecht ligt op zijn plek over het Amsterdam-Rijnkanaal. Afgelopen zaterdag 10 maart is de brug vanaf de Punt op pontons naar zijn bestemming gevaren en daar op de betonnen pijlers gelegd.

 • Provincie en gemeente slaan handen ineen om Zaanstad-Midden te ontwikkelen

  13 maart 2018

  Provincie en gemeente slaan handen ineen om Zaanstad-Midden te ontwikkelen De provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad gaan de komende 4 jaar intensief samenwerken om het gebied Zaanstad-Midden te ontwikkelen.

 • Leontien Kompier benoemd tot waarnemend burgemeester Langedijk

  12 maart 2018

  Leontien Kompier benoemd tot waarnemend burgemeester Langedijk In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Langedijk heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om mevrouw L.A.M. (Leontien) Kompier met ingang van 15 maart 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk.

 • Hondenbezitters opgelet!

  12 maart 2018

  Hondenbezitters opgelet! In maart start het broedseizoen. Vogels, vogelnesten, konijnen, hazen, reeën, dassen, vossen en ander wild moeten beter beschermd worden tegen verstoring door loslopende honden.

 • Padden op pad in de provincie

  12 maart 2018

  Padden op pad in de provincie Opsomming Het is warmer buiten en dat betekent dat de paddentrek begint. Deze begint ieder jaar in februari of maart, afhankelijk van hoe warm het is.

 • Werkzaamheden Provincialeweg Heerhugowaard (N242) op 15 en 16 maart 2018

  12 maart 2018

  Werkzaamheden Provincialeweg Heerhugowaard (N242) op 15 en 16 maart 2018 De provincie Noord-Holland verricht in de nacht van donderdag 15 op 16 maart 2018 werkzaamheden aan de geleiderail op de N242 ter hoogte van De Overtoom. Deze wordt hersteld als gevolg van schade.

 • Kijk rond op station Uitgeest

  12 maart 2018

  Kijk rond op station Uitgeest In Noord-Holland liggen er volop kansen rondom stations. De provincie zet zich in voor levendige stationsomgevingen door nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen vooral te bouwen rondom de stations. En door het organiseren van goede aansluitingen en goede fiets- en wandelroutes van stations naar werkplekken, woonwijken en natuurgebieden.

 • Aanleg laatste deel fietspad N241 in Zijdewind

  12 maart 2018

  Aanleg laatste deel fietspad N241 in Zijdewind Afbeelding De provincie Noord-Holland gaat het fietspad verbreden tussen de Havenstraat en de fietsstraat (Vennikerweg) langs de Provincialeweg (N241) in Zijdewind aan.

 • 10 nieuwe initiatieven voor GO!-NH accelerator gekozen

  09 maart 2018

  GO!-NH accelerator duurzame mobiliteit In een spannende finale zijn uit 21 initiatieven de beste 10 gekozen die deel mogen nemen aan de GO!-NH accelerator.

 • Inloopbijeenkomst grondverplaatsing HOV Schiphol-Oost

  09 maart 2018

  Inloopbijeenkomst grondverplaatsing HOV Schiphol-Oost De provincie Noord-Holland organiseert op woensdag 14 maart van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst in het Park Inn by Radisson hotel te Schiphol-Rijk over het verwerken van gronden van HOV Schiphol-Oost op het perceel bij de Incheonweg-Aalsmeerderweg (Rozenburg).

 • Extra borden langs N518 tegen ongewenst parkeren

  09 maart 2018

  Extra borden langs N518 tegen ongewenst parkeren Bij de onderhoudswerkzaamheden aan de N518 zijn de parkeerhavens op de weg naar Marken verwijderd. Om weggebruikers bewust te maken van onveilig gedrag plaatst de provincie Noord-Holland borden langs de weg om duidelijk te maken dat parkeren in de berm ongewenst is.

 • Wieringen hoofdrol in eerste editie magazine SCHATRIJK

  08 maart 2018

  Wieringen hoofdrol in eerste editie magazine SCHATRIJK Het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland zet in het nieuwe magazine 'SCHATRIJK’ de provinciale archeologiegebieden in Noord-Holland in de schijnwerpers.

 • Aardgasvrije nieuwbouw in Noord-Holland Noord

  08 maart 2018

  Aardgasvrije nieuwbouw in Noord-Holland Noord Ook in Noord-Holland Noord worden alle woningbouwprojecten aardgasvrij gebouwd. Dat streven hebben 17 gemeenten in Noord-Holland Noord afgesproken.

 • Werkzaamheden Burgervlotbrug Schagen starten 9 maart

  08 maart 2018

  Werkzaamheden Burgervlotbrug Schagen starten 9 maart De provincie Noord-Holland start vrijdag 9 maart met de reparatie van de Burgervlotbrug in Schagen, 4 dagen later dan gepland.

 • Rekervlotbrug: preventieve werkzaamheden noodzakelijk van 14-16 maart

  08 maart 2018

  Rekervlotbrug preventieve werkzaamheden noodzakelijk van 14-16 maart De provincie verricht van 14 tot en met 16 maart 2018 preventief onderhoud aan de Rekervlotbrug over het NH-Kanaal te Bergen. Dit onderhoud is noodzakelijk om de brug in bedrijf te houden totdat het definitieve, grootschalige herstelwerk kan worden uitgevoerd. Dit definitieve herstelwerk vindt naar verwachting pas eind 2018 plaats.

 • Gratis cursus Politiek Actief

  08 maart 2018

  Gratis cursus Politiek Actief De provincie Noord-Holland biedt 2 keer de cursus Politiek Actief aan.

 • Werkzaamheden Provincialeweg Avenhorn (N243): nacht 12 op 13 maart

  08 maart 2018

  Werkzaamheden Provincialeweg Avenhorn (N243) nacht 12 op 13 maart 2018 De provincie Noord-Holland verricht snoeiwerkzaamheden in de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 maart 2018 op de toerit van de N243 naar de A7, Avenhorn richting Hoorn.

 • Sicko Heldoorn benoemd tot waarnemend burgemeester Huizen

  07 maart 2018

  Sicko Heldoorn benoemd tot waarnemend burgemeester Huizen In goed overleg en met unanieme instemming van de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Huizen heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, besloten om de heer K.S (Sicko) Heldoorn met ingang van 12 maart 2018 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Huizen.

 • Ovonde Langereis (N241): weekendwerkzaamheden

  07 maart 2018

  Ovonde Langereis (N241) weekendwerkzaamheden De weekendwerkzaamheden aan de ovonde Langereis, die in februari werden opgeschort vanwege de weersomstandigheden, vinden halverwege maart plaats. In het weekend van 17 maart 2018 worden flinke stappen gemaakt. Vanaf 13 maart start de provincie al met het fietspad om het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren en hinder te beperken.

 • Lancering Gedragscode voor meer Tijdelijke Natuur

  07 maart 2018

  Lancering Gedragscode voor meer Tijdelijke Natuur Ontwikkelaars en terreineigenaren kunnen vanaf nu gebruik maken van de gedragscode Tijdelijke Natuur. Hiermee kunnen ze de natuur de ruimte geven op hun terreinen en krijgen ze vooraf toestemming om eventuele beschermde soorten, die zich hebben gevestigd, weg te halen. Hiervoor moest eerst een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. De gedragscode Tijdelijke Natuur werkt sneller en is gratis. Nu kan iedereen profiteren van meer toegankelijke natuurgebiedjes.

 • Einde geschil tussen provincie en recreatieschap Geestmerambacht

  07 maart 2018

  Einde geschil tussen provincie en recreatieschap Geestmerambacht Er is een eind gekomen aan een langlopend geschil tussen de provincie Noord-Holland en het recreatieschap Geestmerambacht. Ze zijn het eens geworden over de hoogte van de uittreedsom van € 4,55 miljoen en het overdragen van gronden. GS hebben op 13 februari jl. ingestemd met de vaststellingsovereenkomst waarin dit is opgenomen.

 • Storende matrixborden Spitsbusbaan Jaagweg N235 vervangen

  07 maart 2018

  Storende matrixborden Spitsbusbaan Jaagweg N235 vervangen In de nacht van 5 maart is een aantal matrixborden boven de spitsbusbaan van de Jaagweg (N235) tussen Purmerend en Ilpendam vervangen. Hierdoor kan het busverkeer sinds 6 maart weer over de spitsbusbaan rijden.

 • Startschot aanpak stationsomgevingen Kennemerlijn

  07 maart 2018

  Startschot aanpak stationsomgevingen Kennemerlijn Gemeenten, de provincie Noord-Holland, ProRail en de NS gaan gezamenlijk aan de slag met stationsomgevingen langs de Kennemerlijn, de spoorlijn tussen Uitgeest en Haarlem. Een greep uit de plannen om de stationsgebieden te verbeteren: nieuwe woningen en meer winkels, horeca en voorzieningen rondom de stations, meer fietsenstallingen, betere Park&Ride faciliteiten, heldere bewegwijzering en goede verbindingen naar woonwijken en natuurgebieden.

 • GO!-NH accelerator duurzame mobiliteit van start met de selectiedagen

  06 maart 2018

  GO!-NH accelerator duurzame mobiliteit van start met de selectiedagen 21 innovatieve ideeën strijden deze week om een plek binnen de accelerator GO!-NH. Van woensdag tot en met vrijdag werken de deelnemers aan hun idee en pitch om tijdens de spannende pitch-middag hun innovatie te presenteren aan een professionele jury.

 • Werkzaamheden aansluiting N244-Purmenderweg-A7

  06 maart 2018

  Werkzaamheden aansluiting N244-Purmenderweg-A7 Aannemer Dura Vermeer rondt, in opdracht van de provincie Noord-Holland, in de laatste 2 weken van maart de werkzaamheden af aan de nieuwe aansluiting Purmerenderweg-N244.

 • Nieuwe expositie in provinciehuis: Begrensd oppervlak

  06 maart 2018

  Nieuwe expositie in provinciehuis: Begrendsd oppervlak De nieuwe Dreefexpositie BEGRENSD OPPERVLAK - DROOMLANDSCHAPPEN is van 16 maart tot en met 11 mei 2018 te zien in het provinciehuis in Haarlem. 3 tekenaars, Jet Nijkamp, Jacobien de Rooij en Mai van Oers, schilder Jacqueline Lamme en twee fotografen, Tessa Verder en Mirjana Vrbaski tonen hun verschillende visies op het landschap.

 • Weginspecteurs zoeken naam voor troostleeuwtje

  06 maart 2018

  Weginspecteurs zoeken naam voor troostleeuwtje In Noord-Holland rijdt met alle weginspecteurs van de provincie een troostleeuwtje mee. Maar hoe moet dit sympathieke knuffeltje heten? Doe mee met de prijsvraag.

 • Start voorbereidende werkzaamheden vervanging brug over de Amstel (N522)

  06 maart 2018

  Start voorbereidende werkzaamheden vervanging brug over de Amstel (N522) De brug Ouderkerk in de N522 stamt uit 1936 en is toe aan vervanging. De provincie Noord-Holland gaat vanaf half 2018 tot en met medio 2020 werken aan brug Ouderkerk (N522).

 • Zonnepark Groene Hoek geopend

  06 maart 2018

  Zonnepark Groene Hoek geopend Bij de Groene Hoek, gemeente Haarlemmermeer, wordt 6 maart het grootste zonnepark van Noord-Holland geopend. Het park kan 9.000 huishoudens van energie voorzien.

 • Bernardbrug in Monnickendam tijdelijk afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden

  05 maart 2018

  Bernardbrug in Monnickendam tijdelijk afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden Afbeelding De provincie Noord-Holland gaat van zaterdag 17 maart 2018 16.00 uur tot maandag 19 maart 2018 05.00 uur herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de Bernardbrug in Monnickendam.

 • Werkzaamheden Burgervlotbrug in Schagen uitgesteld

  01 maart 2018

  Werkzaamheden Burgervlotbrug in Schagen uitgesteld De herstelwerkzaamheden aan de Burgervlotbrug in Schagen kunnen maandag 5 maart nog niet van start gaan. Het schip met de benodigde onderdelen is vast komen te liggen door de grote hoeveelheid ijs.

 • Werkzaamheden A.C. de Graafweg Wognum (N241) : nacht 5 op 6 maart

  02 maart 2018

  Werkzaamheden A.C. de Graafweg Wognum (N241) nacht 5 op 6 maart De provincie Noord-Holland verricht asfalteringswerkzaamheden in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 maart op de toerit van de N241 naar de A7, Wognum richting Amsterdam.