Fietsomleiding Oosterengweg in Hilversum

(16 maart 2018)

In de week van 26 maart 2018 start aannemer Van Gelder in opdracht van de provincie Noord-Holland met de voorbereidingen én aanleg van een rioolput. Dat gebeurt aan de noordzijde van de Oosterengweg, ter hoogte van de kruising met de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum.

Voor de veiligheid is het nodig fietsers op de Oosterengweg tijdelijk om te leiden. Auto’s ondervinden niet of nauwelijks hinder en ook voetgangers kunnen de werkzaamheden gewoon passeren.

Oosterengweg

Door de beide rijstroken op de plek van de toekomstige put zo ver mogelijk naar buiten te leggen, kan het autoverkeer langs de werkzaamheden rijden. Voor fietsverkeer is er dan geen ruimte meer. Fietsers worden daarom stadinwaarts omgeleid via de Mussenstraat en staduitwaarts via het Venetapark. De aanleg van de put neemt zo’n 6 weken in beslag. Daarna gaat de aannemer verder met het verleggen van riolering, kabels en leidingen. Mogelijk blijft de omleiding voor fietsers tot ook die werkzaamheden aan de noordkant klaar zijn.

De werkzaamheden vinden in principe overdag plaats. Wel is het nodig om in de eerste helft van april 1 nacht door te werken om de verlegde rijstroken te asfalteren. De aannemer zal direct-omwonenden hier apart over informeren.

HOV in ‘t Gooi

Het plaatsen van de put maakt onderdeel uit van de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de HOV-busbaan en een spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg. Het gaat daarbij om het verleggen van het riool en de kabels en leidingen die nu onder de rijbaan liggen en die richting trottoir moeten worden verplaatst. De voorbereidende werkzaamheden zijn in december 2017 van start gegaan en duren nog het hele jaar. De bouw van busbaan én onderdoorgang start pas in de tweede helft van 2019. Meer informatie over de toekomstige busbaan voor het vervoer van reizigers tussen Huizen en Hilversum vindt u op de pagina's over HOV in 't Gooi.