Groot onderhoud kruispunt N242/Leijerdijk in Gemeente Hollands Kroon

(22 maart 2018)

De provincie Noord-Holland voert in het weekend van 24 en 25 maart werkzaamheden uit op het kruispunt N242/ Leijerdijk in de gemeente Hollands Kroon. Gebiedsaannemer WaakSaam voert de werkzaamheden uit.

Nabij het kruispunt N242/Leijerdijk komen 2 50-km verkeersdrempels om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verhogen. Daarnaast wordt de rechtsafstrook (die al buiten gebruik is) verwijderd en ingericht als berm. Op het kruispunt komt nieuw asfalt.

Planning werkzaamheden

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen werkt WaakSaam door in de avond- en nachturen. Er wordt gewerkt op zaterdag 24 maart van 05.00 uur tot 02.00 uur en op zondag 25 maart van 06.30 uur tot circa 02.00 uur.

Lokale omleiding

Het doorgaand verkeer op de provinciale weg N242 wordt niet gestremd. Voor het gemotoriseerde verkeer en voor het openbaar vervoer geldt een om-en-om-regeling in combinatie met tijdelijke verkeerslichten. (Brom-)fietsers worden over het naastgelegen fietspad langs het werk geleid. Op zaterdag en zondag van 06.30 uur tot 02.00 uur zijn er verkeersregelaars ter plaatse.

De wegen die aansluiten op het kruispunt, de Leijerdijk en de Tulpenkade, zijn tijdens de werkzaamheden afgesloten. De lokale omleiding is aangegeven met gele bebording.

Groot onderhoud kruispunt N242/Leijerdijk in Gemeente Hollands Kroon

Meer informatie

WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland tot juni 2025 vaarwegen, wegen, kunstwerken, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl of kijk op de website van Waaksaam.