Padden op pad in de provincie

(12 maart 2018)

Het is warmer buiten en dat betekent dat de paddentrek begint. Deze begint ieder jaar in februari of maart, afhankelijk van hoe warm het is.

Vrijwillligers aan het werk tijdens de paddentrek

Padden zijn koudbloedige dieren die als het warmer wordt naar het water trekken om zich voort te planten. Onderweg komen ze obstakels tegen, waaronder de provinciale weg. Daarom helpen vrijwilligers, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN, aannemer BAM-Krinkels en de provincie de padden op weg.

De provinciale wegen tussen Bakkum en Bergen vormen levensgevaarlijke obstakels voor padden. Daarom heeft de provincie de afgelopen dertig jaar 24 paddentunnels en 8 kilometer geleidingswand aangelegd. “De tunnels liggen in de provinciale weg waardoor de padden veilig kunnen oversteken. De geleidingswanden zijn barrières die voorkomen dat padden de weg op klimmen. Vrijwilligers en boswachters van PWN inspecteren jaarlijks of de voorzieningen goed werken”, legt Nico Jonker, projectmedewerker Bodem en Groen, uit.

Gekeken wordt of de paddentunnels goed bereikbaar zijn en zo nodig wordt er gras weggemaaid. Ook worden er 90 emmers in de grond ingegraven waar de padden invallen die van de geleidingswanden afvallen. Deze emmers worden door vrijwilligers leeggehaald en de padden worden met de hand overgezet naar de overkant.Jonker: “In de regio Kennemerland zijn 14 paddenwerkgroepen actief. In totaal zijn dat bijna 150 vrijwilligers. Om goed samen te werken, hebben we de inspectie dit jaar met alle betrokken partijen gedaan, waaronder ook de nieuwe beheerder BAM-Krinkels. We hebben kennis uitgewisseld over het beheer van de paddentunnels en geleidingswanden.”

Belangrijk is bijvoorbeeld de plek van de paddentunnels. Jonker: “Soms krijgen we van vrijwilligers te horen dat bepaalde paddentunnels niet gebruikt worden en dat de padden meerdere jaren op andere plekken oversteken. Als de provincie een weg aanlegt of groot onderhoud uitvoert (eens in de 6 jaar), kunnen we de paddentunnel op een andere plek in de weg leggen. Ook kijkt er een wegdeskundige van de provincie mee of een tunnel wel op een veilige plek komt. Paddentunnels lopen door in de berm en het moet niet gebeuren dat een auto die van de weg afraakt op een paddentunnel botst.”

Dankzij de vrijwilligers worden er jaarlijks tussen de 20.000 en 25.000 padden gered. PWN, BAM-Krinkels en de provincie Noord-Holland ondersteunen de vrijwilligers om de diverse padden- en kikkersoorten te behouden om zo de biodiversiteit te vergroten.