Rekervlotbrug: preventieve werkzaamheden noodzakelijk van 14-16 maart

08 maart 2018

De provincie verricht van 14 tot en met 16 maart 2018 preventief onderhoud aan de Rekervlotbrug over het NH-Kanaal te Bergen. Dit onderhoud is noodzakelijk om de brug in bedrijf te houden totdat het definitieve, grootschalige herstelwerk kan worden uitgevoerd. Dit definitieve herstelwerk vindt naar verwachting pas eind 2018 plaats.

Preventief werk om storingen te voorkomen

Bij het verhelpen van de defecte bruglager in januari 2018 werden diverse andere verbeterpunten aan de Rekervlotbrug geconstateerd. Om storingen te vermijden voert de provincie daarom met spoed preventieve vervangings- en herstelwerkzaamheden uit. Te denken valt met name aan storingsgevoelige brugdelen, zoals de overige bruglagers en de loopwielen van de brug. Met dit preventief onderhoud beoogt de provincie om onvoorziene storingen en daarmee veel langere stremmingen te voorkomen.

Voor aanvang recreatieve vaarseizoen

Om hinder zoveel mogelijk te beperken vindt het preventief onderhoud nog vóór de opening van het recreatieve vaarseizoen plaats en wordt het werk verricht op 3 werkdagen: van woensdagochtend 14 maart, 07.00u ’s ochtends tot en met vrijdagnacht 16 maart, 18.00u.

Stremmingen en omleiding noodzakelijk

De provincie stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. Er komt een omleiding voor fietsers en voetgangers van 14 tot en met 16 maart: gedurende deze 3 dagen geldt er de gehele periode een omleiding via de Koevlotbrug. Het scheepvaartverkeer wordt alleen overdag gestremd tussen 08.00 en 12.00 uur, en tussen 13.00 en 17.00 uur, zodat wel sprake is van doorvaartmomenten.

Rekervlotbrug: preventieve werkzaamheden noodzakelijk van 14-16 maart

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via de website Gebiedscontract Midden-Noord of Twitter.