Start voorbereidende werkzaamheden vervanging brug over de Amstel (N522)

06 maart 2018

De brug Ouderkerk in de N522 stamt uit 1936 en is toe aan vervanging. De provincie Noord-Holland gaat vanaf half 2018 tot en met medio 2020 werken aan brug Ouderkerk (N522).

Als voorbereiding op het aanpassen van de aansluitende wegen op de brug is het noodzakelijk een deel van de bomen langs dit traject te kappen. Uiterlijk medio 2020 worden er weer gelijksoortige bomen terug geplant.

Werkzaamheden

Van donderdag 8 maart tot en met maandag 12 maart 2018 worden de bomen aan de noordzijde van de Burgemeester Stramanweg gekapt. De werkzaamheden vinden plaats tussen 09.00 – 15.00 uur. Het is tijdens deze periode niet mogelijk om gebruik te maken van het fietspad. Hier is  een omleiding voor. Fietsers worden bij de kruising van de N522 en de Jacob van Ruijsdaelweg omgeleid via de Koningin Wilhelminaweg, de Dorpstraat en Hoger Einde-Zuid.

Omleiding

In dezelfde periode van 8 maart tot en met 12 maart worden er ook bomen gekapt aan de Hoger Einde-Noord.

Hier is geen omleiding voor het verkeer noodzakelijk. Het fietspad wordt deels afgesloten, maar fietsers houden wel doorgang met hulp van verkeersregelaars. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 – 16.00 uur.

Vanaf maandag 12 maart tot woensdag 14 maart worden tussen 07.00 – 16.00 uur op 2 locaties bomen gekapt. De aannemer is aan het werk direct naast de brug aan de kant van Hoger Einde-Noord.

Ook worden er bomen verwijderd aan beide zijden van Hoger Einde-Zuid nabij de kruising met de N522. Er worden verkeersmaatregelen getroffen voor een veilige werkomgeving en verkeersdoorstroming. Daarnaast zijn er ook verkeersbegeleiders ter plaatse.

Hinder voor verkeer

Om overlast voor het verkeer te beperken is gekozen om de werkzaamheden in zo’n kort mogelijk tijdsbestek te realiseren. De uitvoering vindt voornamelijk plaats vanaf het fiets- en voetpad. Het autoverkeer en openbaar vervoer op de N522 ondervinden vrijwel geen hinder van de werkzaamheden.

Bomen rond het werkterrein

Om ruimte te maken voor de aansluitende wegen bij de nieuwe brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel wordt een deel van de bestaande bomen verwijderd. Dit zijn circa 85 bomen. Na afronding van de werkzaamheden worden nieuwe bomen geplant. Het hout van de boomtakken en –stammen wordt versnipperd. De houtsnippers worden afgevoerd en hergebruikt als biobrandstof.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -0200 600 (gratis) of per e-mail: service@noord-holland.nl.