Transport gronden HOV Schiphol-Oost start op 26 maart

(23 maart 2018)

De provincie Noord-Holland start op 26 maart met het verplaatsen van de eerste 9.150 m3 grond die vrijkomt bij de aanleg van de busbaan HOV Schiphol-Oost.

De grond wordt verwerkt op het provinciale perceel bij de Incheonweg-Aalsmeerderweg (Rozenburg). Nu de grond wordt afgevoerd kan de provincie Noord-Holland de werkzaamheden voor de aanleg van het project HOV Schiphol-Oost hervatten.

De start van de transporten is uitgesteld vanwege ongerustheid bij de bewoners van Rijsenhout en omgeving. De grond die vrijkomt bij de werkzaamheden van het project HOV Schiphol-Oost bevat lage concentraties PFOS en PFOA. Deze stoffen zijn sinds de jaren '60 wereldwijd op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld in blusschuim en brandvertragers. De lage concentraties die in de grond zijn aangetroffen leveren volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen gezondheidsrisico voor mens/milieu. De grond van het project HOV Schiphol-Oost wordt op het perceel Incheonweg-Aalsmeerderweg aangebracht als bodemverbeterende leeflaag, omdat de grond die er ligt een hogere concentraties PFOS/PFOA bevat.

Aanvullende maatregelen

Tijdens een ingelaste inloopbijeenkomst voor de omgeving op 14 maart jl. hebben de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en aanwezige experts de plannen toegelicht en uitleg gegeven over de aangetroffen lage concentraties PFOS en PFOA. De provincie heeft, op verzoek van de omgeving, een  tweetal concrete toezeggingen voor aanvullende maatregelen gedaan. Zo wordt er een fysieke scheiding aangebracht tussen de grond van het perceel bij de Incheonweg-Aalsmeerderweg en de aan te brengen grond. Hiermee blijft, voordat de grond definitief verwerkt wordt, altijd inzichtelijk waar de grens tussen de oorspronkelijke grond en de opgebrachte grond is. Ook gaat de provincie de concentraties PFOS en PFOA in het grondwater rondom het perceel monitoren en worden de concentraties in de nabijgelegen Ringvaart gemeten.

De door de omgeving geopperde alternatieve locatie, het baggerdepot aan de Rijnlanderweg, is inmiddels onderzocht. Navraag bij het Hoogheemraadschap van Rijnland wijst uit dat de capaciteit vrijwel volledig is benut. Deze optie valt hiermee af.

Wet- en regelgeving

De Omgevingsdienst heeft inmiddels de verplichte melding besluit bodemkwaliteit (BBK) voor de tijdelijke opslag op het terrein van de eerste ladingen grond als volledig beoordeeld. In deze melding staat waar de grond vandaan komt, waar het naartoe gaat, hoeveel grond het betreft en wat de grondsamenstelling is. Het verplaatsen van de grond naar het terrein voldoet hiermee aan alle wet- en regelgeving en het hergebruikbeleid van de gemeente Haarlemmermeer