Waterland in SCHATRIJK: “Van grijsbruine vlakte naar hippe woonplek”

(16 maart 2018)

Waterland speelt de hoofdrol in de tweede editie van 'SCHATRIJK’, het archeologiemagazine van het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland.

Het eerste exemplaar is op 15 maart 2018 in ontvangst genomen door 3 wethouders uit de regio: Laura Bromet van gemeente Waterland, Hans Krieger van gemeente Purmerend en Aagje Zeeman van gemeente Beemster.

Knikkers uit Wormerland
Knikkers uit Wormerland 1650-1850

De reeks SCHATRIJK zet de provinciale archeologiegebieden in Noord-Holland in de schijnwerpers. Het blad is gemaakt voor gemeenten die de informatie over het verleden kunnen gebruiken als inspiratie voor educatieve projecten, kunst, bouwwerken of de inrichting van een gebied. De provincie Noord-Holland wil gemeenten inspireren om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed kunnen bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid. 

Waterland

Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur: “In de prehistorie was het gebied dat we nu Zaanstreek en Waterland noemen een onafzienbare grijsbruine vlakte: hoogveen. Het is onvoorstelbaar dat dit gebied in de 17e eeuw zo enorm tot bloei zou komen. Door de ontwatering, eerst door het graven van sloten en later ook door windmolens, werd het veen letterlijk te gelde gemaakt. Het gebied werd de voorraadkast van Amsterdam en later ook de “hippe” woonplek van rijke Amsterdamse kooplui, die buitenplaatsen lieten bouwen in droogmakerijen die inmiddels door hun unieke historische vooruitstrevendheid werelderfgoed zijn geworden. SCHATRIJK brengt de unieke geschiedenis van dit gebied in beeld.”

De ‘archeoglossy’ over Waterland omvat de gemeenten Waterland, Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan en Wormerland.

10 Archeologiegebieden

De magazines van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland zetten de komende jaren 10 provinciale archeologiegebieden in de provincie in de schijnwerpers. Sommige verhalen zijn bekend, maar worden belicht vanuit een nieuwe invalshoek. Andere verhalen zijn nieuw en maken de puzzel over de ontwikkeling van Noord-Holland weer een klein beetje meer compleet.

Huis van Hilde

Het magazine is voor iedereen online in te zien en is op korte termijn ook te verkrijgen in Huis van Hilde, het archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland in Castricum. De editie over Wieringen is op 8 maart 2018 verschenen.