Werkzaamheden Rekervlotbrug eerder gereed

(15 maart 2018)

Het preventief onderhoud aan de Rekervlotbrug over het Noordhollandsch Kanaal te Bergen is ruimschoots eerder klaar. Het werk zou ook vrijdag 16 maart 2018 nog in beslag nemen, maar is inmiddels afgerond.

Laswerkzaamheden

Weer volledig toegankelijk

Provincie en gebiedsaannemer hebben alles in het werk gesteld om de hinder tot een minimum te beperken. De stremming voor de scheepvaart is opgeheven, net als de omleiding voor fietsers en voetgangers.

Tijdens deze werkzaamheden zijn vooral storingsgevoelige brugdelen vervangen of hersteld. Dit onderhoud was noodzakelijk om de brug in bedrijf te houden totdat het definitieve, grootschalige herstelwerk kan worden uitgevoerd. Dit definitieve herstelwerk vindt naar verwachting eind 2018 plaats.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via www.gebiedscontractmiddennoord.nl of Twitter (@ProvincieNH).