Mei 2018

 • Tijdelijk bouwverbod Leeghwaterbrug (n242) in Alkmaar

  31 mei 2018

  Tijdelijk bouwverbod Leeghwaterbrug (n242) in Alkmaar De gemeente Alkmaar heeft een tijdelijk verbod opgelegd aan de bouw van de Leeghwaterbrug. Diverse constructieve tekeningen en berekeningen van de aannemer voldoen nog niet aan de norm.

 • Provinciaal Inpassingsplan herinrichting N241 ter inzage

  31 mei 2018

  Provinciaal Inpassingsplan herinrichting N241 ter inzage De provincie Noord-Holland wil de N241 tussen Wognum en Verlaat (A.C. de Graafweg) opnieuw inrichten.

 • Golfbaanalternatief als tracé voor de Verbinding A8-A9

  30 mei 2018

  Golfbaanalternatief als tracé voor de Verbinding A8-A9 Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen, is het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen beide snelwegen.

 • Extra investering voor vernieuwing sluizen in Den Helder

  30 mei 2018

  Extra investering voor vernieuwing sluizen in Den Helder De Koopvaardersschutsluis wordt gerenoveerd en verlengd en de Boerenverdrietsluis wordt omgebouwd naar een schutsluis. Dit stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor.

 • Afsluiting deel Rijsdampad tussen Wognum en Zwaag

  30 mei 2018

  Afsluiting deel Rijsdampad tussen Wognum en Zwaag Vanwege diverse werkzaamheden aan de fietsonderdoorgang Rijsdampad is een deel van het Rijsdampad tussen Wognum en Zwaag van vrijdag 15 tot en met maandag 18 juni 2018 en van maandag 23 tot en met vrijdag 27 juli 2018 afgesloten voor (brom)fietsers. Dit zorgt voor een flinke omleiding.

 • Spoedreparatie Vlotbrug ’t Zand in gemeente Schagen

  30 mei 2018

  Spoedreparatie Vlotbrug ’t Zand in gemeente Schagen De provincie voert in de avond en nacht van 4 op 5 juni een spoedreparatie uit op Vlotbrug ’t Zand. Een plaat op het dek van de brug moet vervangen worden.

 • Burgervlotbrug Schagen zondag 3 juni gereed

  30 mei 2018

  Burgervlotbrug Schagen zondag 3 juni gereed De werkzaamheden aan de Burgervlotbrug zijn bijna afgerond. Uiterlijk zondag 3 juni vanaf 17.00 is de brug weer in gebruik; mogelijk al eerder dit weekend.

 • Greenport Nederland gaat positie tuinbouwsector verder versterken

  30 mei 2018

  Greenport Nederland gaat positie tuinbouwsector verder versterken Tuinbouw is een van de 9 topsectoren en levert met zo’n 16 miljard omzet een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie.

 • Broekhornerbrug in Broek op Langedijk 7 en 8 juni tijdelijk dicht voor gemotoriseerd verkeer

  29 mei 2018

  Broekhornerbrug in Broek op Langedijk 7 en 8 juni tijdelijk dicht voor gemotoriseerd verkeer De provincie Noord-Holland voert een onderzoek uit naar de oplegging van de Broekhornerbrug in Broek op Langedijk.

 • Koning en Koningin brengen streekbezoek aan West-Friesland

  28 mei 2018

  Koning en Koningin brengen streekbezoek aan West-Friesland Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen donderdag 28 juni 2018 een streekbezoek aan West-Friesland in de provincie Noord-Holland.

 • 12 kandidaten burgemeesterschap Heerhugowaard

  28 mei 2018

  Kandidaten burgemeester Heerhugowaard Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Heerhugowaard hebben 12 personen gesolliciteerd, 5 vrouwen en 7 mannen.

 • Schonere lucht dankzij landelijk verbod ontgassen

  28 mei 2018

  Schonere lucht dankzij landelijk verbod ontgassen Varend ontgassen langs binnenvaartroutes is slecht voor de luchtkwaliteit, voor de gezondheid van omwonenden en voor mensen die met de stoffen werken.

 • Tentoonstelling BINNENSTEBUITEN in tuin van kasteel Assumburg

  28 mei 2018

  Tentoonstelling BINNENSTEBUITEN in tuin van kasteel Assumburg De tentoonstelling BINNENSTEBUITEN neemt de bezoekers van kasteel Assumburg mee in de wereld van de Noord-Hollandse buitenplaatsen.

 • Nieuwe tentoonstelling Huis van Hilde ‘Onder het Staal'

  28 mei 2018

  Nieuwe tentoonstelling Huis van Hilde ‘Onder het Staal' Gedeputeerde cultuur van de provincie Noord-Holland, Jack van der Hoek, opent op 1 juni de tentoonstelling ‘Onder het Staal’ in Huis van Hilde. ‘Onder het staal’ gaat over de geschiedenis van het land onder Tata Steel, de voormalige hoogovens. De tentoonstelling loopt tot en met 23 september 2018.

 • Afsluiting N506 tussen Lutjebroek en Enkhuizen

  28 mei 2018

  Afsluiting N506 tussen Lutjebroek en Enkhuizen Op de N506 tussen de Voetakkers in Lutjebroek en Enkhuizen vinden van maandag 4 juni tot en met maandag 18 juni 2018 diverse werkzaamheden plaats. En op de Raadhuislaan tussen de N506 en de Stede Broecweg in Grootebroek wordt van 4 juni tot en met 2 juli 2018 gewerkt aan de weg.

 • Provincie investeert in lokale verkeersveiligheid

  28 mei 2018

  Provincie investeert in lokale verkeersveiligheid De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren.

 • PRIP op Locatie

  25 mei 2018

  Ruimte voor grootschalig zonnepark Groene Hoek De gemeenten Texel en Schagen vormden onlangs het decor voor het eerste PRIP (Provinciaal Initiatieven Platform) op Locatie.

 • Opening Waddenbelevingspunt

  25 mei 2018

  Opening Waddenbelevingspunt Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is op 23 mei officieel in gebruik genomen.

 • Betonnen barrière Jaagweg (N235) bij Ilpendam wordt metalen vangrail

  24 mei 2018

  Betonnen barrière Jaagweg (N235) bij Ilpendam wordt metalen vangrail Sinds de opening van de spitsbusbaan op de N235 heeft de provincie diverse reacties van omwonenden ontvangen over het uitzicht op de betonnen barrière ter hoogte van de Zonneweg en over toegenomen geluidsoverlast als gevolg van weerkaatsing van geluid op die barrière.

 • Provincie lanceert online ontmoetingsplek voor groen

  24 mei 2018

  Provincie lanceert online ontmoetingsplek voor groen De provincie Noord-Holland heeft vandaag een online platform voor het programma Groen Kapitaal gelanceerd.

 • Duurzaam investeren in Noord-Holland

  23 mei 2018

  Duurzaam investeren in Noord-Holland Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de komende jaren extra investeren in onder meer het versnellen van de energietransitie, infrastructuur, mobiliteit, natuur, gezonde leefomgeving, digitalisering en databeveiliging. Dat staat in de Kaderbrief 2019, de basis voor de begroting van de provincie Noord-Holland voor 2019.

 • Provincie stimuleert recreatieve vaarverbindingen

  23 mei 2018

  Provincie stimuleert recreatieve vaarwegen De provincie Noord-Holland ziet kansen voor het personenvervoer over water naar recreatieve bestemmingen.

 • Verandering pendeldienst lijn 193 Schiphol-Oost

  23 mei 2018

  Verandering pendeldienst lijn 193 Schiphol-Oost De tijdelijke pendeldienst lijn 193 naar Schiphol-Oost blijft langer rijden dan oorspronkelijk gepland. De pendeldienst naar Schiphol-Oost (uitgevoerd door Connexxion) is in het leven geroepen gedurende de werkzaamheden aan de nieuwe busbaan HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Schiphol-Oost voor medewerkers van Schiphol.

 • Plaatsen straatnaamborden Priggeweg en Vennikerweg (N241) tussen Schagen en Verlaat

  23 mei 2018

  Plaatsen straatnaamborden Priggeweg en Vennikerweg (N241) tussen Schagen en Verlaat De provincie Noord-Holland plaatst op 23 mei 2018 straatnaamborden langs de parallelweg (Priggeweg) en fietsstraat (Vennikerweg) naast de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat.

 • Procedure nieuwe burgemeester Amsterdam opnieuw opengesteld

  18 mei 2018

  Procedure nieuwe burgemeester Amsterdam opnieuw opengesteld Na overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Amsterdam zal de commissaris van de Koning, Johan Remkes, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van 23 mei tot en met zaterdag 2 juni 2018 opnieuw open te stellen.

 • Bomenkap langs diverse provinciale wegen in regio Zuid-Kennemerland IJmond

  18 mei 2018

  Bomenkap langs diverse provinciale wegen in regio Zuid-Kennemerland IJmond In de periode van 22 mei tot en met dinsdag 5 juni 2018 kapt de provincie Noord-Holland met spoed een aantal bomen langs diverse provinciale wegen in de regio Zuid-Kennemerland IJmond. Het gaat om enkele tientallen bomen langs de N200/N203/N206/N208 en N513.

 • Deel Kanaaldijk West dicht voor autoverkeer

  18 mei 2018

  Deel Kanaaldijk West dicht voor autoverkeer Op woensdag 6 juni is de Kanaaldijk West tussen de huisnummers 1 en 2 afgesloten voor autoverkeer. De afsluiting is nodig voor de aanleg van een drempel in de Kanaaldijk West.

 • Oostkanaaldijk en Vreelandseweg in Nigtevecht dicht

  18 mei 2018

  Oostkanaaldijk en Vreelandseweg in Nigtevecht dicht Voor de aanleg van de fietsbrug en natuurverbinding Nigtevecht gaan zowel de Oostkanaaldijk als de Vreelandseweg een etmaal dicht voor autoverkeer. Op de Oostkanaaldijk kunnen ook fietsers en voetgangers er niet langs.

 • Participatiebijeenkomsten PS over de omgevingsvisie PNH2050

  18 mei 2018

  Participatiebijeenkomsten PS over de omgevingsvisie PNH2050 Bent u raadslid of lid van een algemeen bestuur van een waterschap? Kom dan naar één van de twee participatiebijeenkomsten, op 22 en 23 mei 2018, die de Provinciale Staten van Noord-Holland organiseren over de provinciale omgevingsvisie PNH2050.

 • Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied

  17 mei 2018

  Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied Het IJsselmeer is een icoon van de Nederlandse waterwerken en ook van onschatbare waarde voor recreatie, onze natuur en de economie.

 • Provincie Noord-Holland timmert aan de weg

  17 mei 2018

  Provincie Noord-Holland timmert aan de weg hectometerpaaltje Samen sloegen gedeputeerde Elisabeth Post en wethouder Monique Stam van Heerhugowaard symbolisch het eerste hectometerpaaltje met het nieuwe wegnummer N194 in de grond bij Heerhugowaard.

 • Archeologisch onderzoek in Anna’s Hoeve Hilversum

  17 mei 2018

  Archeologisch onderzoek in Anna’s Hoeve Hilversum Op 22 mei 2018 start de provincie Noord-Holland met het archeologisch proefsleuvenonderzoek in Anna’s Hoeve.

 • Afsluiting N506 Lutjebroek en Enkhuizen en deel Raadhuislaan in Grootebroek

  17 mei 2018

  Afsluiting N506 Lutjebroek en Enkhuizen en deel Raadhuislaan in Grootebroek Vanwege diverse werkzaamheden is de N506 tussen de Voetakkers in Lutjebroek en het kruispunt met de N302 in Enkhuizen van maandag 4 juni tot en met maandag 18 juni 2018 afgesloten voor al het verkeer.

 • Opnieuw asbest op Oosterengweg in Hilversum

  17 mei 2018

  Opnieuw asbest op Oosterengweg in Hilversum Bij graafwerkzaamheden op de Oosterengweg in Hilversum zijn, ter hoogte van huisnummer 40 (voormalige groothandel WASCO), in de grond kleine brokjes asbest aangetroffen.

 • Inwoners omarmen ambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’

  17 mei 2018

  Inwoners omarmen ambitie Balans tussen economische groei en leefbaarheid Maar liefst 95% van de Noord-Hollanders is positief over de ambitie ‘Balans tussen economische groei en leefbaarheid’. Ook de deelambities die de provincie heeft benoemd om deze balans te realiseren, vinden de inwoners van Noord-Holland aansprekend. Hierbij scoort de deelambitie het ‘Versterken van het Noord-Hollands landschap’ het hoogst. Deze resultaten ondersteunen de koers die provincie Noord-Holland heeft gekozen voor de Omgevingsvisie NH2050.

 • Weekendafsluiting Braken (N507) tussen Spierdijk en N243 in Avenhorn

  16 mei 2018

  Weekendafsluiting Braken (N507) tussen Spierdijk en N243 in Avenhorn Door wegwerkzaamheden is de Braken (N507) tussen Spierdijk en de kruising met de N243 in Avenhorn van vrijdag 8 tot en met maandag 11 juni 2018 afgesloten voor verkeer. Tijdens deze afsluitingen is doorgaand verkeer op een deel van de Braken niet mogelijk en wordt het verkeer omgeleid. De oversteken bij Westeinde (De Goorn) en Vredemakersweg (Berkhout/De Goorn) blijven open. Fietsers hebben tijdens de werkzaamheden gewoon doorgang.

 • Start verpachting provinciale agrarische percelen

  16 mei 2018

  Start verpachting provinciale agrarische percelen De provincie Noord-Holland is eigenaar van 1800 hectare aan agrarische percelen. Deze zijn uiteindelijk bestemd voor provinciale doelen. In afwachting van realisatie hiervan, geeft de provincie de grond tijdelijk in pacht uit.

 • Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker

  16 mei 2018

  Dijk rond Marken wordt veiliger en aantrekkelijker Op en rond de omringdijk van Marken wordt het zwemstrand, de aanlegstranden en het straatmeubilair opgeknapt. Ook wordt het aantal wandelroutes uitgebreid en komt er extra natuur. Dit gebeurt tegelijkertijd met de dijkversterking. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Waterland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben dat afgesproken.

 • Update: Leeghwaterbrug bij Alkmaar (N242) van 14 tot en met 17 mei afgesloten

  16 mei 2018

  Leeghwaterbrug bij Alkmaar (N242) in nachten van 14 en 15 mei afgesloten Afbeelding Om de verkeerssituatie op de Leeghwaterbrug bij Alkmaar (N242) voor de weggebruikers veiliger en duidelijker te maken, gaat de provincie Noord-Holland in de nachten van 14 tot en met 17 mei van 20.00 uur tot 05.00 uur de belijning volledig vernieuwen.

 • Provincie investeert in natuurinclusieve landbouw

  17 mei 2018

  Provincie investeert in natuurinclusieve landbouw Provincie Noord-Holland streeft ernaar dat in 2030 alle grondgebonden landbouw in de provincie bijdraagt aan behoud en versterken biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en water op en rond het bedrijf. Om dit te bereiken, stelt de provincie € 750.000 beschikbaar om te investeren in kennis, netwerken te faciliteren, samenwerkingen te ondersteunen en kennisinnovatie te stimuleren.

 • Noord-Holland telt 14.000 betrokken vrijwilligers in de natuur

  16 mei 2018

  Noord-Holland telt 14.000 betrokken vrijwilligers in de natuur In Noord-Holland zijn ruim 14.000 vrijwilligers werkzaam in de natuur. Ze zijn actief betrokken bij beheer, educatie, monitoring of bescherming van natuur en landschap en samen verzetten zij het werk van ruim 480 fulltime beroepskrachten. Tijdens de jaarlijkse Dialoogdagop 16 mei komen veel natuurvrijwilligers bijeen om te praten over het verbeteren van de biodiversiteit. Het programma Betrekken bij Groen van de provincie Noord-Holland stimuleert het werk van vrijwilligers in de natuur en ondersteunt dat in 2018 met € 608.000.

 • Inloopbijeenkomst trajectonderhoud N246-N244 West-Knollendam

  16 mei 2018

  Inloopbijeenkomst trajectonderhoud N246-N244 West-Knollendam De provincie Noord-Holland organiseert op dinsdag 12 juni een inloopbijeenkomst over de onderhoudswerkzaamheden aan de N246 en de N244, het wegtraject van Wormerveer tot Alkmaar.

 • 4.8 miljoen voor restauratie rijksmonumenten

  15 mei 2018

  4.8 miljoen voor restauratie rijksmonumenten In 2018 is ruim 4.8 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland.

 • Nachtafsluitingen toe- en afritten afslag 9 A7 Hoorn-Noord

  14 mei 2018

  Nachtafsluitingen toe- en afritten afslag 9 A7 Hoorn-Noord Afbeelding Voor wegwerkzaamheden aan het project N23 Westfrisiaweg zijn er tussen dinsdag 22 en donderdag 31 mei 2018 een aantal nachtafsluitingen van toe- en afritten van afslag 9 bij Hoorn-Noord.

 • Asbestsanering op kop Oosterengweg

  14 mei 2018

  Asbestsanering op kop Oosterengweg Afbeelding De afgedekte asbesthoudende grond die onlangs werd aangetroffen bij graafwerkzaamheden op de Oosterengweg, wordt op donderdag 17 en vrijdag 18 mei afgevoerd naar een erkende asbestverwerker.

 • Extra hagen langs vangrail Provincialeweg (N241)

  14 mei 2018

  Extra hagen langs geleiderail Provincialeweg (N241) Afbeelding De Vaart Op vier locaties langs de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat plaatst de provincie extra hagen.

 • Update voortgang HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid

  14 mei 2018

  Update voortgang HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid Afbeelding De aanleg van de busbaan HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de reconstructie van de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg loopt vertraging op.

 • Troostleeuwtje van weginspecteurs heet Bumpy

  14 mei 2018

  Troostleeuwtje van weginspecteurs heet Bumpy Louisah In Noord-Holland rijdt met alle weginspecteurs van de provincie een troostleeuwtje mee. Een naam voor dit sympathieke knuffeltje was er nog niet.

 • Live natuurbeelden vanaf terrein Tata Steel

  09 mei 2018

  Live natuurbeelden vanaf terrein Tata Steel Sinds 3 mei kunnen natuurliefhebbers genieten van live natuurbeelden vanaf het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Er zijn beelden vanuit de nestlocatie waar vorig jaar torenvalken met succes hebben gebroed.

 • Vervanging lichtmast N242 Heerhugowaard: gedeeltelijke afsluiting 14 mei ‘s avonds

  09 mei 2018

  Vervanging lichtmast N242 Heerhugowaard: gedeeltelijke afsluiting 14 mei 2018 ‘s avonds De provincie Noord-Holland verricht op maandagavond 14 mei 2018 werkzaamheden aan de Westerweg (N242) richting Heerhugowaard. Er wordt een lichtmast vervangen.

 • Subsidieplafond regeling jonge landbouwers omhoog

  09 mei 2018

  Subsidieplafond regeling jonge landbouwers omhoog De subsidiepot van de provincie Noord-Holland voor duurzame investeringen door jonge agrariërs gaat van € 550.000 naar € 825.000. Subsidies hebben tot doel de agrarische sector te innoveren en verduurzamen.

 • Groot onderhoud aan fietspad langs N247 tussen Monnickendam en Broek in Waterland

  08 mei 2018

  Groot onderhoud aan fietspad langs N247 tussen Monnickendam en Broek in Waterland Afbeelding Het fietspad langs de N247 tussen Monnickendam en Broek in Waterland wordt opgeknapt. Ook de betonplaten van de proef met het fietspad van 'glas en gras' worden verwijderd.

 • Kijk vanavond live naar de Willem Arondéuslezing op NH

  08 mei 2018

  Willem Arondéuslezing 2018 door Nazmiye Oral Afbeelding Dinsdag 8 mei 2018 kun je de Arondéuslezing tussen 20.00-20.45 uur live volgen op zender NH en via de website van NH.

 • Ruim 100 jongeren delen hun wens voor Noord-Holland

  07 mei 2018

  Ruim 100 jongeren delen hun wens voor Noord-Holland Net als vorig jaar stond ook in 2018 de Huiskamer van Jouw Noord-Holland op Bevrijdingspop Haarlem. Ruim 100 jongeren hebben hun wens voor de toekomst van Noord-Holland achterlaten in de Jouw Noord-Holland tijdscapsule.

 • Provincie investeert in veilig verkeersgedrag van jongeren

  07 mei 2018

  Provincie investeert in veilig verkeersgedrag van jongeren Jongeren en verkeer blijft een spannende combinatie. Vooral in een fietsland als Nederland, waar kinderen jong aan het verkeer deelnemen. Daarom investeert Noord-Holland ruim € 900.000,- in 16 verkeersveiligheidsprojecten, om jongeren te leren veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

 • Nieuwe expositie in provinciehuis: Northerners!

  07 mei 2018

  Nieuwe expositie in provinciehuis: Northerners! De nieuwe Dreefexpositie NORTHERNERS! belicht actuele kunst van Groningse kunstenaars: Rosa Everts, Mieke Fokkinga, Thijs Jansen, Annegret Kellner, Jimi Klein Brunink, Harry Markusse, Berndnaut Smilde en Aimée Terburg. Vanaf 18 mei te zien in het provinciehuis in Haarlem.

 • 29 kandidaten burgemeesterschap Amsterdam

  04 mei 2018

  29 kandidaten burgemeesterschap Amsterdam 29 personen hebben gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Amsterdam, onder wie 9 vrouwelijke kandidaten. Dat heeft commissaris van de Koning Johan Remkes vandaag, 4 mei 2018, meegedeeld aan de gemeenteraad van Amsterdam.

 • Beantwoording zienswijzen Markermeerdijken vraagt meer tijd

  04 mei 2018

  Beantwoording zienswijzen Markermeerdijken vraagt meer tijd Het ontwerp-projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken en de daarvoor benodigde (ontwerp)vergunningen lagen van 14 december tot en met 24 januari ter inzage.

 • Metingen bamboegeluidsscherm langs N245 Langedijk

  03 mei 2018

  Metingen bamboegeluidsscherm langs N245 Langedijk Donderdag 3 mei waren de weersomstandigheden gunstig genoeg om geluidsmetingen uit te kunnen voeren bij de proef met het levend bamboegeluidsscherm langs de Schagerweg (N245), tussen Langedijk en Harenkarspel.

 • Werkzaamheden uitzichtpunt Zaandammerdijk op Texel

  03 mei 2018

  Werkzaamheden uitzichtpunt Zaandammerdijk op Texel De provincie Noord-Holland werkt in mei aan 2 uitzichtpunten in natuurgebied Waalenburg. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Combinatie Tessel.

 • Update: aansluiting A7/Hoorn Noord is weer open

  03 mei 2018

  Afsluiting afrit N302 richting Amsterdam Na een ongeluk op 2 mei waarbij veel diesel op de weg terecht was gekomen, was de aansluiting A7/Hoorn Noord in beide richtingen afgesloten. Inmiddels is de aansluiting weer open.

 • Werkzaamheden N242 Heerhugowaard: van 7 t/m 18 mei

  03 mei 2018

  Werkzaamheden N242 Heerhugowaard van 7 tm 18 mei De provincie Noord-Holland verricht vanaf maandag 7 mei tot en met vrijdag 18 mei nachtelijke werkzaamheden aan de rijbaan op de (oude) Provincialeweg N242 tussen de Smuigelweg en de Spoorstraat in Heerhugowaard. Er wordt een plateau ter hoogte van de Waarddijk-Noord aangelegd.

 • Snoeiwerkzaamheden aan de N522

  02 mei 2018

  Snoeiwerkzaamheden aan de N522 De provincie Noord-Holland vernieuwt de brug over de Amstel in de N522 te Ouderkerk aan de Amstel. Tegelijkertijd worden de aansluitende wegen en fietspaden aangepast.

 • Word jij het middelpunt van Noord-Holland?

  02 mei 2018

  Word jij het middelpunt van Noord-Holland In wat voor Noord-Holland wil jij wonen, werken en studeren? Kom er over meepraten tijdens Bevrijdingspop in Haarlem en test je kennis in de petje-op-petje-af quiz met cabaretier Johan Fretz. En maak een 360 ˚-foto van jezelf als middelpunt van de provincie!

 • Project aansluiting A9 Heiloo opgeschort

  02 mei 2018

  Project aansluiting A9 Heiloo opgeschort De Raad van State heeft de behandeling van de beroepen op het bestemmingsplan stilgelegd, waardoor de lopende aanbesteding van het project Aansluiting A9 bij Heiloo een aantal maanden is opgeschort.

 • Wie wint de Duurzaam Erfgoedprijs 2018?

  02 mei 2018

  Wie wint de Duurzaam Erfgoedsprijs De provincie Noord-Holland is op zoek naar monumenten waar verduurzaming een grote rol speelt. Eigenaren die duurzame technieken hebben toegepast of innovatieve ideeën hebben voor de verduurzaming van hun monument maken kans op de Duurzaam Erfgoedprijs 2018.

 • Stap voor stap naar een duurzaam kerkgebouw

  02 mei 2018

  Stap voor stap naar een duurzaam kerkgebouw Afbeelding De provincie Noord-Holland heeft een stappenplan gemaakt om kerkbesturen te helpen bij het verduurzamen van kerkgebouwen.

 • Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen

  01 mei 2018

  Subsidie voor agrariërs die uit natuurgebied verhuizen Opsomming Agrariërs die geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer en hun bedrijf uit een natuurgebied willen verplaatsen, kunnen daarbij hulp krijgen van de provincie Noord-Holland. Zo ontstaat ruimte voor het Natuurnetwerk Nederland. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor jaarlijks € 500.000,- beschikbaar.