4.8 miljoen voor restauratie rijksmonumenten

(15 mei 2018)

In 2018 is ruim 4.8 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland.

De subsidieregeling is bedoeld voor de rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Eigenaren kunnen nu subsidie aanvragen.

De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn.

Gedeputeerde Jack van der Hoek: ”De afgelopen jaren hebben wij dankzij deze subsidie tientallen eigenaren geholpen om snel te kunnen starten met een restauratie. Ik verwacht dat er ook dit jaar weer veel aanvragen binnenkomen want er zijn ontzettend veel eigenaren die hun monumenten in goede conditie willen houden of ze een nieuwe functie willen geven.”

De komende jaren ligt de focus op religieus, industrieel en agrarisch erfgoed. De subsidies zijn bedoeld voor de kosten van een sobere maar doelmatige restauratie.  Daarnaast is het mogelijk 50% van de kosten van een leerwerkplek gesubsidieerd te krijgen tot € 15.000,- per leerwerkplek.

Subsidie aanvragen

De “Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2018” is opengesteld van 1 mei 2018 tot uiterlijk donderdag 16 augustus 2018 17.00 uur. In die periode kunnen aanvragen worden ingediend. 

Meer informatie staat in het subsidieloket.

Meeste rijksmonumenten

Noord-Holland heeft met ruim 14.000 rijksmonumenten de meeste rijksmonumenten van Nederland (Nederland telt ruim 50.000 rijksmonumenten). 70% van de rijksmonumenten in Noord-Holland heeft een woonfunctie en komt niet voor de subsidie in aanmerking. Voor deze objecten zijn wel fiscale regelingen en het Nationaal Restauratiefonds biedt laagrentedragende leningen.