Asbestsanering op kop Oosterengweg

(14 mei 2018)

De afgedekte asbesthoudende grond die onlangs werd aangetroffen bij graafwerkzaamheden op de Oosterengweg, wordt op donderdag 17 en vrijdag 18 mei afgevoerd naar een erkende asbestverwerker.

Een gecertificeerde aannemer voert de saneringswerkzaamheden uit. De ontgraving zelf wordt aangevuld met schone grond.

De graafwerkzaamheden op de kop van de Oosterengweg (bij aansluiting Liebergerweg) zijn begin april stilgelegd omdat er in de grond kleine brokjes asbest werden gevonden. Extra bodemonderzoek wees uit dat grondsanering nodig was, vooral om werknemers te beschermen tegen eventuele gezondheidsrisico’s. Direct na de vondst heeft de projectorganisatie HOV in ‘t Gooi een saneringsplan op laten stellen en ter goedkeuring voorgelegd aan de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. De omgevingsdienst heeft ingestemd met de voorgestelde aanpak: de vervuilde grond kan nu veilig worden afgevoerd.

Kabels en leidingen

Op de Oosterengweg wordt in 2018 op diverse plaatsen gegraven in verband met het verleggen van kabels en leidingen. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden: eind 2019 start de projectorganisatie HOV in ’t Gooi met de bouw van een spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg.