Bomenkap langs diverse provinciale wegen in regio Zuid-Kennemerland IJmond

(18 mei 2018)

In de periode van 22 mei tot en met dinsdag 5 juni 2018 kapt de provincie Noord-Holland met spoed een aantal bomen langs diverse provinciale wegen in de regio Zuid-Kennemerland IJmond. Het gaat om enkele tientallen bomen langs de N200/N203/N206/N208 en N513.

Verkeersveiligheid

Uit onderzoek is gebleken dat diverse bomen afsterven en dat sommige dreigen om te vallen. Omdat dit een risico vormt voor de verkeersveiligheid worden deze bomen de komende twee weken weggehaald. Voor deze werkzaamheden is een vergunning afgegeven.

Kapwerkzaamheden

Het kappen vindt plaats van dinsdag 22 mei tot en met vrijdag 5 juni. De werkzaamheden vinden overdag plaats en duren per locatie 1 à 2 uur. De werkzaamheden starten op de N200/N208/N206/N203 en als laatste N513. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg tijdelijk afgezet en wordt al het verkeer langs de werkzaamheden geleid.

Broedseizoen

Omdat deze bomen tijdens het broedseizoen worden gekapt, wordt er per boom door een controleur gekeken of er geen nesten in zitten. Bomen met nesten worden overgeslagen en later gekapt.

Meer informatie

Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.