Live natuurbeelden vanaf terrein Tata Steel

(09 mei 2018)

Sinds 3 mei kunnen natuurliefhebbers genieten van live natuurbeelden vanaf het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Er zijn beelden vanuit de nestlocatie waar vorig jaar torenvalken met succes hebben gebroed.

Dat de natuur zich niet laat sturen, blijkt wel uit het feit dat de torenvalken enkele weken geleden tot de verrassende ontdekking kwamen dat ‘hun’ plek door een koppel kauwen was ‘gekraakt’. Wie er uiteindelijk op deze locatie gaat broeden, zal de komende tijd duidelijk worden. De andere twee webcams staan bij een sloot op het noordelijk deel van het terrein van het staalbedrijf. Deze waterpartij trekt veel insecten en vogels, waaronder de felgekleurde ijsvogel, die vlakbij broedt. Een prachtig voorbeeld mogelijk gemaakt door de Gedragscode Tijdelijke Natuur. De natuurbeelden zijn te volgen via www.tatasteel.nl/natuurwebcam

Gedragscode Tijdelijke Natuur

Op 7 maart 2018 is de Gedragscode Tijdelijke Natuur gelanceerd. Wat houdt dit allemaal in? Een stuk braakliggend grond wacht op een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld woningbouw of uitbreiding van een bedrijventerrein. Projectontwikkelaars of terreineigenaren durven het vaak niet aan om dit stukje grond te laten ontwikkelen voor een stuk Tijdelijke Natuur. Men is bang om naderhand in aanraking te komen met de Wet natuurbescherming.

Beschermde dier, - en plantensoorten mogen namelijk niet zomaar verwijderd worden. Het risico om bij de bouw geconfronteerd te worden met de regelgeving is groot. Met eventueel een risico tot vertraging van het bouwproject alsmede extra kosten tot gevolg.

Wat houdt deze code in?

Grondeigenaren, soms zelf ook natuurliefhebber, besteden kosten om de natuur van hun terrein te weren, voorafgaand aan de realisatie van de terreinbestemming. Dat was een onbedoeld negatief neveneffect van de Flora- en faunawet. De ontheffing Tijdelijke Natuur is bedoeld om dit neveneffect teniet te doen. Met die ontheffing mogen grondeigenaren de beschermde flora en fauna verwijderen op het moment dat de gronden nodig zijn. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo geldt deze toestemming alleen voor de beschermde planten en dieren die zich nog niet op het terrein bevonden vóórdat het een Tijdelijk Natuurgebied werd.

Vier voordelen van de Tijdelijke Natuur

  • Beperken van risico’s op vertragingen als gevolg van het verschijnen van beschermde soorten
  • Kostenbesparend doordat natuur werend beheer niet meer nodig is
  • Een goede manier om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Goed voor natuur en aantrekkelijk voor omwonenden en natuurliefhebbers

Aanmelden

http://www.tijdelijkenatuur.nl/gedragscode/aanmelden/

tijdelijke natuur