Nieuwe tentoonstelling Huis van Hilde ‘Onder het Staal'

(28 mei 2018)

Gedeputeerde cultuur van de provincie Noord-Holland, Jack van der Hoek, opent op 1 juni de tentoonstelling ‘Onder het Staal’ in Huis van Hilde. ‘Onder het staal’ gaat over de geschiedenis van het land onder Tata Steel, de voormalige hoogovens. De tentoonstelling loopt tot en met 23 september 2018.

Veranderend landschap

Het gebied rond de monding van het Noordzeekanaal is één van de belangrijkste transportaders van Nederland. Precies 100 jaar geleden veranderde de komst van de staalreus het aanzien van het gebied rond de monding van het Noordzeekanaal drastisch. De staalreus maakte ook archeologisch onderzoek mogelijk. Dat leverde bijzondere vondsten op. In de tentoonstelling worden afbeeldingen uit de collectie Provinciale Atlas gecombineerd met vondsten die afkomstig zijn van het fabrieksterrein.

Archeologische opgravingen

Voorafgaand aan de uitbreiding van de Hoogovens, tussen 1960 en 1968, deed de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek samen met amateurarcheologen onderzoek op het terrein. Daarbij zijn boerderijen uit de eerste eeuw na Chr. aangetroffen, en vondsten uit de inheems-Romeinse periode (waterputten, potten, spinklosjes), uit de Middeleeuwen (boerderijen, kralen, potten en een drinkbeker) en Nieuwe Tijd (landgoed Rooswijk en Westerwijk) ontdekt. Een aantal vondsten is op de tentoonstelling te bewonderen.

Opgraving skelet

Uniek is de vondst van een graf met skelet uit de IJzertijd (300-400 voor Chr.); over dit skelet is speciaal voor de tentoonstelling een film gemaakt. Voor kinderen is er een speciale speurroute, een quiz en een metaaldetectiespel. De tentoonstelling kwam tot stand met steun van Tata Steel Nederland, de Provinciale Atlas en het provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland.

Evenement ‘Kom kijken hoe je ijzer maakt!’ 

Op 7 en 8 juli is er een bijzonder evenement. Buiten op het plein voor Huis van Hilde gaan teams op ambachtelijke manier ijzerovens bouwen van leem. De ijzersmid laat zien hoe men vroeger ijzer smolt.

Meer weten?

Extra informatie over de tentoonstelling staat op de site van Huis van Hilde.