Noord-Holland telt 14.000 betrokken vrijwilligers in de natuur

(16 mei 2018)

In Noord-Holland zijn ruim 14.000 vrijwilligers werkzaam in de natuur. Ze zijn actief betrokken bij beheer, educatie, monitoring of bescherming van natuur en landschap en samen verzetten zij het werk van ruim 480 fulltime beroepskrachten. Tijdens de jaarlijkse Dialoogdagop 16 mei komen veel natuurvrijwilligers bijeen om te praten over het verbeteren van de biodiversiteit. Het programma Betrekken bij Groen van de provincie Noord-Holland stimuleert het werk van vrijwilligers in de natuur en ondersteunt dat in 2018 met € 608.000.

Gedeputeerde Tekin: “Wij hebben in Noord-Holland ontzettend veel gemotiveerde vrijwilligers en die wil ik in het zonnetje zetten. Dat doe ik onder andere tijdens de Dialoogdag op 16 mei, waar ik veel vrijwilligers ontmoet. Mede dankzij deze vrijwilligers gaat het steeds beter met onze natuur en de biodiversiteit. Ze zijn dus onmisbaar!”

In 2017 zetten ruim 14.000 vrijwilligers in Noord-Holland zich actief in voor het behoud van natuur en recreatieterreinen, het versterken van de biodiversiteit en het toegankelijk maken van de gebieden. Bijna 5.000 vrijwilligers hielpen structureel mee bij het beheer van deze terreinen. Ruim 2.500 vrijwilligers namen kinderen en volwassenen op excursie mee de natuur in of gaven uitleg op school. Nog eens 2.600 mensen hielpen bij onderzoek en bescherming. Zij beschermden bijvoorbeeld nesten van weidevogels, bouwden uilenkasten of zetten padden over een autoweg. Duizenden mensen staken één dag de handen uit de mouwen. Zij deden bijvoorbeeld mee aan de Natuurwerkdag, volgden een maatschappelijke stage of organiseerden een bedrijfsuitje in het groen. Samen deden deze vrijwilligers het werk van 480 fulltime krachten.

Het programma  Betrekken bij groen wil de bewoners van Noord-Holland (meer) betrekken bij de groene leefomgeving en werkt hierbij samen met de terreinbeherende organisaties (TBO’s) zoals het Amsterdamse bos, het Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur- & Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Recreatie Midden-Nederland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Noord-Holland telt 14.000 betrokken vrijwilligers in de natuur
Foto: Aico Lind