Opnieuw asbest op Oosterengweg in Hilversum

17 mei 2018

Bij graafwerkzaamheden op de Oosterengweg in Hilversum zijn, ter hoogte van huisnummer 40 (voormalige groothandel WASCO), in de grond kleine brokjes asbest aangetroffen.

Het werk is stilgelegd om risico’s uit te sluiten voor werknemers die de komende maanden in dit gebied kabels en leidingen verleggen.

In overleg met de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek is de elders in het werkgebied beproefde saneringsaanpak, ook voor deze locatie in gang gezet.

Foto HOV Gooi

Het asbest vormt geen gevaar voor de volksgezondheid: de hoeveelheid is beperkt en het ligt ca. 20 tot 30 cm onder straatniveau, op een afgesloten werkterrein. De vervuilde grond moet wel gesaneerd worden.

Begin april werd er ook al asbest gevonden op de Oosterengweg, destijds bij de aansluiting met de Liebergerweg. Ook toen werd het werk stilgelegd. Er werd nader bodemonderzoek gedaan en een passend saneringsplan opgesteld voor het veilig (laten) afvoeren van de asbesthoudende grond naar een erkende verwerker. Dat plan werd vorige week goedgekeurd door het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek.

De sanering daar staat gepland voor donderdag 17 en vrijdag 18 mei.

De provincie Noord-Holland heeft met de Omgevingsdienst afgesproken dat bij eventuele nieuwe vondsten binnen het werkgebied steeds eenzelfde saneringsaanpak wordt toegepast. Op die manier kan er snel gehandeld worden en blijft vertraging van het werk aan kabels en leidingen beperkt.

Planning sanering

Eind deze week wordt de locatie op de kop van de Oosterengweg gesaneerd. Het streven is om - indien haalbaar - direct ook het depot ter hoogte van de Oosterengweg 40 te saneren. Mocht dat deze week niet haalbaar blijken, dan gebeurt dit zo spoedig mogelijk daarna. 

Op de Oosterengweg wordt in 2018 op diverse plaatsen gegraven in verband met het verleggen van kabels en leidingen.

Het gaat om voorbereidende werkzaamheden: eind 2019 start de provincie Noord-Holland met de bouw van een spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg.