Provincie Noord-Holland timmert aan de weg

(17 mei 2018)

Samen sloegen gedeputeerde Elisabeth Post en wethouder Monique Stam van Heerhugowaard symbolisch het eerste hectometerpaaltje met het nieuwe wegnummer N194 in de grond bij Heerhugowaard.

Op 17 mei 2018 markeerden zij hiermee de omnummering van de weg in de N194. Beiden benadrukten de snelheid waarmee het project N23 Westfrisiaweg nu het einde nadert. De komende maanden komen steeds meer gedeeltes weg af.

Hectometerpaaltje

De wegen zijn onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg, dat bestaat uit delen nieuw aangelegde weg, maar uit delen bestaande provinciale (N-)wegen.

De huidige wegnummers N507 (Heerhugowaard tot De Goorn), N243 (De Goorn tot de A7 bij Avenhorn), N302 (A7 Hoorn-Noord tot Zwaagdijk-Oost) en een gedeelte van de N506 (Bovenkarspel tot Enkhuizen) zijn straks niet meer logisch voor deze nieuwe verbinding. Daarom komen er nieuwe nummers.

Omdat de nieuwe weg is op te splitsen in een westelijk en oostelijk deel met 2 verschillende wegtypes en karakters, is voor 2 wegnummers gekozen.

N194 in het westelijk gedeelte

In het westelijk deel van het tracé van de N23 Westfrisiaweg, vanaf de N242 bij Heerhugowaard tot aan de A7, gaat de nieuwe weg over de nieuwe aangelegde weg bij Heerhugowaard, de huidige N507 en een deel van de N243.

Omdat het straks 1 weg wordt, is er voor 1 wegnummer gekozen: de N194.

N307 in het oostelijk gedeelte

Het oostelijke deel, vanaf de A7 bij Hoorn-Noord richting Enkhuizen, gaat gedeeltelijk over de huidige N302 en voor een deel over de N506. Dit stuk weg wordt omgedoopt tot de N307, een weg die overigens ook buiten Noord-Holland bestaat. Hierdoor ontstaat straks 1 wegnummer voor de gehele route vanaf de A7 bij Hoorn-Noord naar Kampen.

De huidige N302 vanaf de Markerwaardweg richting Enkhuizen (Drechterlandseweg) wordt omgenummerd naar de N505.

Wegnummers