Start verpachting provinciale agrarische percelen

(16 mei 2018)

De provincie Noord-Holland is eigenaar van 1800 hectare aan agrarische percelen. Deze zijn uiteindelijk bestemd voor provinciale doelen. In afwachting van realisatie hiervan, geeft de provincie de grond tijdelijk in pacht uit.

De nieuwe pachtperiode start 1 november 2018, inschrijving is mogelijk van 1 juni tot en met 30 juni 2018. Bij de verpachtingen geldt een aantal voorwaarden.

Zo moet het grondgebruik bijdragen aan realisatie van provinciale doelen op het gebied van duurzame landbouw, natuur en water. Daarnaast moeten pachters langs bouwland bijvoorbeeld bloemrijke kruidenstroken aanleggen.

Om duurzame landbouw te stimuleren, geeft de provincie de voorkeur aan pachters met bepaalde certificaten.

Een deel van de provinciale pachtgronden is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en/of ligt in een gebied met een weidevogeldoelstelling. Hier gelden extra criteria ten aanzien van grondgebruik.

Op de pagina verpachtingen staat meer informatie. 

 

Veld